Publicerad 2024-01-11
 • Ett kollektivavtal förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund och innehåller bestämmelser om arbetsvillkoren inom branschen. Kollektivavtal innehåller till exempel regler om arbetstider, löner, anställningsformer, semester och sjuklön.

 • Tecknandet av kollektivavtal innebär bl.a. följande fördelar:

  1. Branschanpassade villkor: Bestämmelserna i kollektivavtalet syftar till att anpassa villkoren för arbetsgivare och arbetstagare enligt de särskilda förutsättningar som gäller för branschen. Kollektivavtalet innehåller alltså en branschanpassning av de bestämmelser som följer av allmänna arbetsrättsliga lagar.

  2. Skapar trygghet och stabilitet: Kollektivavtal ger anställda trygghet och stabilitet eftersom de vet vilka arbetsvillkor och löner som gäller för deras yrkesgrupp eller bransch. Kollektivavtalet skapar även förutsägbarhet för arbetsgivaren och skyddar mot strejker eftersom anställda inte får delta i s.k. stridsåtgärder under tiden som kollektivavtalet gäller.

  3. Schyssta villkor: Genom att teckna ett kollektivavtal tar arbetsgivaren ansvar för schyssta arbetsvillkor vilket stärker företagets varumärke. Ett kollektivavtal ger även en fördel i konkurrensen om kompetent och duktig personal.

 • Genom medlemskap i Visita får företag tillgång till kollektivavtal i form av ”Gröna Riksen” för arbetare och Unionenavtalet för tjänstemän. Företag kan också välja att teckna ett s.k. hängavtal direkt med den fackliga organisationen. Hängavtalet innebär en överenskommelse om att följa villkoren i det kollektivavtal som annars hade gällt, t ex Gröna Riksen.

  Hängavtal är vanligtvis mycket likt det avtal som ”hängs på” men kan också innebära ytterligare bestämmelser som den fackliga organisationen bestämt. Hängavtalet till Gröna Riksen innebär t ex något högre minimilöner.

  Skillnaden mellan hängavtal och ”vanliga” kollektivavtal handlar alltså inte så mycket om själva reglerna eller villkoren. Den stora skillnaden ligger i att hängavtal sluts direkt med den fackliga organisationen och avgiften betalas direkt till den organisationen. Alternativet är alltså medlemskap i Visita och en avgift till en organisation för arbetsgivare.

 • Visita är en arbetsgivarorganisation som representerar företag inom besöksnäringen. Medlemskap i Visita ger arbetsgivare tillgång till stöd, rådgivning, och utbildning inom arbets- och branschrättsliga frågor samt tillgång till nätverk och branschspecifik information.

  Hotell- och restaurangfacket (HRF) är en fackförening som representerar anställda inom hotell- och restaurangbranscherna. Medlemskap i HRF ger anställda tillgång till rådgivning och stöd i arbetsrelaterade frågor, samt möjlighet att delta i förhandlingar om arbetsvillkor och löner.

  Ett företag som har kollektivavtal genom medlemskap i Visita betalar medlemsavgift till Visita. Medlemsföretag kan vända sig till Visitas arbetsrättsjurister för rådgivning i alla arbetsrättsliga frågor som uppstår i verksamheten. Visitas arbetsrättsjurister är experter på gällande kollektivavtal samt den arbetsrättsliga lagstiftningen som gäller i övrigt. Visitas arbetsjurister biträder även i förhandlingar/tvister med anställda eller fackliga organisationer.

  Företag som tecknat ett hängavtal med HRF betalar alltså för detta till de anställdas organisation. För att få juridisk hjälp vid en tvist med anställda eller tolkning av kollektivavtalet är företaget hänvisat till externa jurister utan särskild kunskap om kollektivavtalet.

 • Som medlem i Visita får företag inom besöksnäringen tillgång till en rad förmåner och stöd, bland annat:

  1. Rådgivning och stöd inom arbets- och branschrättsliga frågor: Visita erbjuder medlemmarna rådgivning och stöd inom arbetsrättsliga frågor som exempelvis anställningsavtal, arbetsmiljö, arbetstidsregler och liknande. Detta kan hjälpa företagen att undvika problem och konflikter på arbetsplatsen. Visita har även en branschjuridisk avdelning som tillhandahåller uridisk rådgivning inom t ex hyres- och fastighetsfrågor, livsmedel och miljörätt.

  2. Utbildning och kompetensutveckling: Visita erbjuder sina medlemmar utbildningar inom olika områden som exempelvis arbetsrätt, ledarskap, service, livsmedelshantering och säkerhet. Utbildningarna kan hjälpa företagen att förbättra sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft.

  3. Nätverk och mötesplatser: Som medlem i Visita har företagen möjlighet att träffa andra företag inom branschen och utbyta erfarenheter och kunskaper. Visita arrangerar också olika branschspecifika event och mötesplatser för medlemmarna.

  4. Branschspecifik information: Visita ger sina medlemmar tillgång till information och analyser om branschen och dess utveckling, exempelvis trender, lagar och regler. Detta kan hjälpa företagen att ta informerade beslut och anpassa sig till förändringar i omvärlden.

  Sammanfattningsvis får medlemmar i Visita tillgång till rådgivning och stöd inom arbets- och branschrättsliga frågor, utbildning och kompetensutveckling, nätverk och mötesplatser samt branschspecifik information. Detta kan hjälpa företagen att förbättra sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft i branschen.

 • Avgiften för ett medlemskap i Visita och avgiften för att teckna ett hängavtal med hotell- och restaurangfacket beräknas utifrån utgående lönesumma för företagets anställda.
  Är du ett företag där lönesumman är högre än ca 800 000 kronor är det billigare för dig att vara medlem i Visita. Desto högre lönesumma, desto mer sparar du på ett medlemskap i Visita jämfört med att ha hängavtal.

  Den enkla anledningen till att det blir billigare för företag med en lönesumma över 800 000 kronor är att företag som är medlem i Visita betalar en lägre avgift för försäkringar hos Fora.

  Här kan du själv räkna på vad ett medlemskap skulle innebära för dig.

  Räknesnurra hängavtal 2024

 • Om du har ett hängavtal med Hotell- och Restaurangfacket (HRF) ska du som arbetsgivare betala en avgift till HRF. Denna avgift kallas för fackavgift eller organisationsavgift och är en avgift som tas ut av arbetsgivare för att täcka kostnaderna för fackföreningens verksamhet och arbete med att förhandla fram och bevaka avtal.

 • Som medlem i Visita betalar du en avgift som faktureras två gånger årligen. I avgiften ingår fri juridisk rådgivning och hjälp i förhandlingar. Utöver medlemsavgiften tillkommer inga avgifter för stöd och rådgivning.

 • Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Det vanligaste svaret vi hör från företag som har tecknat hängavtal är att det inte känner till skillnaden mellan medlemskap i Visita och hängavtal.

 • Hotell- och restaurangfacket har en positiv inställning till att företag är medlem i Visita. Här kan du läsa mer om hotell- och restaurangfackets inställning i frågan.

 • Har du ett hängavtal idag så behövs avtalet förhandlas genom en så kallas in rangeringsförhandling. Där får du som önskar att bli medlem i Visita hjälp av våra jurister.

  Har du dock hängavtal på ”Gröna Riksen” (Visita Häng) behövs ingen förhandling och då behöver du som företagare endast göra en medlemsansökan till Visita. Sedan sköter vi all kontakt med berörda aktörer som hotell- och restaurangfacket och Fora.

  Företaget erhåller det lägre priset på de kollektivavtalade försäkringarna hos Fora från det att medlemskapet blir aktiverat.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen