Visitas utbildningsstipendium

Publicerad 8 dec 2015
Dela:
Ska du studera vidare inom besöksnäringen kan du få hjälp med studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser. Studierna ska bedrivas på heltid vid någon YH-utbildning eller branschinriktad högskola/universitet i Sverige eller utomlands.

Vem kan söka?

Alla är välkommen att söka stipendiet oavsett ekonomisk bakgrund.

Visita delar två gånger om året ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av studiekostnader. Studierna skall falla inom ramen för hotell- och/eller restaurangbranschen. Du som söker stipendiet bör företrädesvis vara ung (under 30 år) och ha något eller några av följande; 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid i branschen, gymnasieexamen från HT- eller RL-program eller minst ett års utbildning på YH- eller universitets/högskolenivå i branschen. Studierna bör även ha påbörjats och bedrivas på heltid vid ansökningstillfället. Beloppet som utbetalas två gånger om året varierar beroende på antal sökande och den årliga avkastningen av de förvaltade stiftelsernas medel. Stipendierna beviljas ej retroaktivt. 

Hur går ansökan till?

Ansökningsformuläret för att söka stipendium laddas ner här - Stipendiumansokan.

Utöver ifyllt ansökningsformulär behöver du bifoga följande; 

1. Personbevis                                          

2. Färskt betygsutdrag/intyg om påbörjade studier.        

3. Kopior av arbetsbetyg    

4. Vid utlandspraktik – uppgift om anställningsvillkor

5. Övriga handlingar som visar min lämplighet

När är sista ansökningsdagarna?

Vi måste ha din ansökan senast 15 februari alternativt 15 september varje år. 

 

Har du redan tilldelats Visita Fondförvaltnings utbildningsstipendium?

Då kan du ansöka om att få stipendiet förlängt terminsvis studietiden ut. Ansökan beviljas under förutsättning att studierna klaras av i normal studietakt

Hur går förlängningsansökan till?

  • Skriv ett personligt brev på max 1 A4. I brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du önskar få stipendiet förlängt
  • Bifoga ett färskt betygsutdrag som visar att du klarat föregående termins studier. Skulle det förekomma avvikelser beskrivs dessa samt orsaken i det personliga brevet
  • Förlängningsansökan för redan beviljat stipendium skickas in senast 31 mars alternativt 31 oktober
  • Ansökan skickas till Visita Fondförvaltning, box 3546, 103 69 Stockholm alternativt med epost till: fond@visita.se