Nationell Guideauktorisation

Publicerad 10 dec 2015
Dela:
Visita har tillsammans med guideorganisationen SveGuide tagit fram en nationell guideauktorisation med syfte att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider.

Den nationella auktorisationen har tagits fram av representanter från SveGuide och Visita. Tillsammans bemannar vi också den auktorisationsnämnd som ansvarar för auktorisationens införande under 2016.

Eftersom yrkesbeteckningen "Guide" inte kan skyddas och det hittills inte funnits någon enhetlig definition av vilka kompetenser som krävs för att man ska kunna arbeta som guide i förhållande till besökare och beställare, har Visita och SveGuide tagit fram en guidevalidering där grundläggande kunskaps- och färdighetskrav för guideyrket definieras. Guider och blivande guider kan efter godkänd validering erhålla en nationell guideauktorisation i form av ett auktorisationsintyg och en badge.

Auktorisationen är självklart frivillig. Värdet av auktorisationen för både den nationellt auktoriserade guiden - och för den beställare som önskar anlita en guide - att en fristående part har säkerställt att guiden har de grundläggande förutsättningar och kvalifikationer som krävs för ett lyckat guideuppdrag.

Den nationella auktorisationen ersätter inte de olika lokala och regionala auktorisationer som redan finns. Dessa säkerställer framför allt att turistguiden har de särskilda objektkunskaper som krävs för att kunna guida i exempelvis en stad eller på ett turistmål. Däremot kompletterar den nationella guideauktorisationen dessa genom att den säkerställer guidens grundläggande lämplighet som guide. 

I korthet: Kunskap är en väsentlig del av guideyrket men det krävs också färdighet att förmedla kunskapen till besökare i en guidesituation, på ett för besökaren och beställaren tilltalande och säkert sätt.    

Övergångsregler för medlemmar i SveGuide

Då SveGuides medlemmar redan är verifierade som auktoriserade guider, kan dessa under en övergångsperiod (2016) erhålla nationell guideauktorisation (intyg och badge) genom ett förenklat förfarande, läs mer om detta i nedanstående dokument.

Material och information om den nya nationella guideauktorisationen har skickats direkt till SveGuides medlemmar. Materialet finns också tillgängligt för nerladdning nedan.

Blivande guider och guider som inte är medlemmar i SveGuide

Visita bygger up en organisation för validering (bedömning/uppguidning) för den som önskar bli nationellt auktoriserad guide. Detta sker i samverkan med utbildningsanordnare i olika delar av landet. När uppbyggnadsfasen är klar kommer exempelvis elever i guideutbildningar och andra intresserade att kunna erbjudas validering och auktorisation.

 

Frågor? kontakta  guide@visita.se

Se även SveGuides webb: www.guidesofsweden.com

Bild på Attilio Jaconelli

Attilio Jaconelli

Metodutvecklare

Guidevalidering, auktorisationer, E-learning, utvecklingsfrågor.

08-762 74 26

a.jaconelli@visita.se