Nyheter

 • Visita lanserar besöksnäringens mest attraktiva arbetsgivare! 23 maj Idag, den 23 maj, lanserar Visita för första gången undersökningen över de mest attraktiva arbetsgivarna inom besöksnäringen i Sverige. I undersökningen har över 2 000 yrkesverksamma inom besöksnäringen fått lista vilka arbetsgivare inom näringen de helst vill arbeta hos. Listan toppas i år av Scandic Hotels, tätt följt av Nordic Choice Hotels och Grand Hôtel.
 • Efter 8 år slutar Visitas VD Eva Östling på egen begäran 17 maj Visitas vd Eva Östlig har meddelat styrelsen att hon önskar avsluta sin tjänst som VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita i början av 2018.
 • Lönesnurran 2017 är nu uppdaterad 15 maj
 • Visita klimatkompenserar 27 maj Eftersom det var många som flög in till Visitadagen och 2017 är Visitas hållbarhetsår, har vi klimatkompenserat flygresorna, sammanlagt 55 ton koldioxid. Vi klimatkompenserar i projektet Jilin Mali med hjälp av Tricorona.
 • Visita och HRF har tecknat avtal på märket 18 maj Idag har Visita och HRF slutit avtal för närmare 100 000 medarbetare inom besöksnäringen. Avtalet gäller på tre år och hålls inom det av industrin satta märket på 6,5 procent. Den hotande strejken är därmed inställd.
 • Uppgifter om organisationstillhörighet 11 maj Vid ett varsel ska facket lämna information om omfattningen av de stridsåtgärder som är tänkta att träda i kraft. Om sådan information saknas, eller är bristfällig, måste arbetsgivaren på annat sätt få fram informationen. Den är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och avtal, bland annat för att kunna göra rätt löneutbetalningar.
 • HRF:s varsel hot mot svensk ekonomi 5 maj Idag har Hotell- och restaurangfacket varslat om stridsåtgärder mot Visitas medlemsföretag. Visita anser att grunden till stridsåtgärderna är ett direkt hot mot den svenska modellen, mot jobb och integration och därmed mot svensk ekonomi.
 • Tävlande i Gymnasie-SM i Nyhetsmorgon 23 maj Jack Gullberg från Värnhemsskolan och Signe Åberg från Stockholms Hotell- och restaurangskola ska tävla i Gymnasie-SM, som går av stapeln i Malmö 24 och 25 mars. Torsdagen den 23 mars fick de visa upp sin yrkesskicklighet i Nyhetsmorgon i TV4, där de lagade mat och blandade drinkar med kocken Fredrik Eriksson.
 • Carl Johan Swanson ny kommunikationschef på Visita 20 maj Carl Johan Swanson, ansvarig för public affairs på Telia, blir ny kommunikationschef på Visita.
 • Visita värvar presschef från Vagabond 13 maj Tobias Bestelid, chefredaktör på Vagabond och förlagsredaktör på Egmont Publishing, blir ny presschef på Visita.
 • Fler i arbete med nationell strategi för validering 9 maj Läs debattartikel i Dagens Samhälle.
 • Visitas kampanj nominerad till Columbi Ägg 28 maj Vi är stolta över att vår julkampanj har blivit nominerad till Columbi Ägg. I november och december anpassade vi kampanjen Det är skillnad på ställe och ställe till säsongen och annonserade i dagstidningar och på webben med julrim. Syftet var att visa att du som gäst ska välja seriösa företag när du äter julbord och hur du ska veta vilka som är seriösa.
 • Ulf Wagner hyllas för långtida gastronomisk gärning 17 maj White Guide och Visita – Svensk Besöksnäring, hyllar Ulf Wagner för en Långtida Betydelsefull Gastronomisk Gärning. Mottagaren är någon som under många år utvecklat en tydlig linje i sin gastronomi och därmed bidragit till att väsentligen berika svensk matkultur.
 • Så ska Sverige bli världens mest hållbara destination 15 maj Fler väljer att resa till och inom Sverige om förbindelserna fungerar bra och Sverige som destination har en grön profil. När turismen ökar i världen och målet är att omsättningen och exportvärdet i svensk turism ska fördubblas blir hållbarhet ett viktigt försäljningsargument. Idag presenterar Visita tillsammans med tankesmedjan Fores hur klimatet, integrationen och lantbruket ska göra Sverige till världens mest hållbara destination.
 • Nytt om moms 14 maj Skatteverket har under slutet av 2016 publicerat ett antal ställningstaganden avseende moms som får konsekvenser för företag inom besöksnäringen. Ställningstaganden innehåller inga tillämpningsanvisningar vilket innebär att de nya anvisningar de lämnar redan gäller. I det följande görs en analys av ställningstagandena.
 • HRF:s yrkanden höjer trösklarna och motverkar integration 7 maj
 • Visita söker ny kommunikationschef 22 maj Visita söker ny kommunikationschef med erfarenhet av digital transformation.
 • Vad kan du om besöksnäringen? Testa Visitaspelet! 15 maj Vad kan du om besöksnäringen? I Visita ställer vi kluriga och några enkla frågor. Testa dig själv och utmana andra!
 • Besöksnäringens energiförbrukning ska minska med en femtedel 7 maj Visitas styrelse har beslutat att sätta ett branschmål om 20 procents minskad energiförbrukning inom besöksnäringen till år 2020. Beslutet är ett led i arbetet med att följa UNWTO:s etiska kod för privat sektor
 • Flygskatten inget lyft för Sverige 30 maj Att regeringen vill ha en flygskatt går tvärtemot vad den har lovat om en sammanhållen politik för besöksnäringen. En nationell flygskatt i den form som utredaren föreslår är ett hårt slag mot besöksnäringen och skulle bara marginellt, om ens alls, minska utsläppen. Visita menar att det istället är bättre att utveckla tekniken så att flyget kan använda mer icke-fossila bränslen.
 • Tryckfel i Turistsupplementet som gäller frivillig övertid 18 maj I Turistsupplementet, kollektivavtalet som kan tillämpas vid turistanläggningar och liknande säsongsföretag, har ett tryckfel letat sig in rörande krav på lägsta sysselsättningsgrad vid tillämpning av så kallad ”frivillig övertid”.
 • Information om kampanj kring hotellstäd 2 maj Denna vecka kommer Hotell- och restaurangfacket, HRF, bedriva kampanj kring arbetsmiljön för hotellstädare. Liknande kampanjer har skett tidigare och de allmänna riktlinjer Vista då ställde upp är fortfarande aktuella.
 • Hotellkonjunkturen oktober 31 maj Rapport över konjunkturläget på den svenska hotellmarknaden. Rapporten innehåller även en prognos för utvecklingen på hotellmarknaden under 2017.
 • Ny webbutbildning - schyst att jobba i besöksnäringen 26 maj Schystvardag.nu är en webbutbildning för dig som jobbar i besöksnäringen. Den handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.
 • LO:s överenskommelse hotar jobben 19 maj LO:s överenskommelse om två olika märken hotar såväl befintliga jobb, som möjligheten att skapa nya. Besöksnäringen vill fortsätta vara en jobbmotor och ge unga och nyanlända en väg in på arbetsmarknaden.
 • Dags att söka till Visitas mentorprogram Kulnet 11 maj
 • Visita stämmer Booking.com 6 maj Gästerna drabbas när hotellen inte får marknadsföra lägre priser än det via Booking.com. Nu stämmer Visita bokningssajten för konkurrenshämmande avtalsvillkor.
 • M:s förslag om höjd moms på mat är dåligt 27 maj – Jag är så trött på att man laborerar med skattesatserna i vår näring. Arbetsgivaravgifterna går ner och upp. Mest upp. Nu föreslår Moderaterna höjd moms på mat. För att våga investera och satsa egna pengar måste spelreglerna blir långsiktiga och stabila. Restauranger har en medianvinst på två procent och näringen tål inte fler kostnadsökningar. Höjd moms på mat är ett dåligt förslag, säger Eva Östling, vd Visita.
 • Bara kostnadsökningar i budgeten 20 maj Regeringen pratar om betydelsen av besöksnäringen, men vi ser bara kostnadsökningar i höstbudgeten.
 • Eva Östling årets personlighet i hotellbranschen 2016 13 maj Visitas vd Eva Östling tilldelades den 11 september det nyinstiftade priset Årets personlighet i hotellbranschen, av organisationen Sweden Hotels.
 • Om dricksen 9 maj Skatteverket förtydligar vad som gäller i frågan om dricks via kort. Dricks är en skattepliktig inkomst för medarbetare och normalt inte för företaget. Läs sammanfattning och kommentarer om drickshanteringen.
 • Strategi för naturturismen 8 maj Visita inleder ett samarbete med Svenska Ekoturismföreningen och Svensk Turism för att utveckla en nationell strategi för svensk naturturism.
 • Hotellens beläggning i storstäderna ökade under sommaren 30 maj Efterfrågan på hotellrum utvecklades svagt positivt i Stockholm, starkt i Malmö och svagt negativt i Göteborg.
 • Sjukskatten stoppas 24 maj Efter att Svenskt Näringsliv, LO och PTK presenterat konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro, meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att den så kallade sjukskatten stoppas.
 • Höjda restaurangpriser beror på höjda arbetsgivaravgifter 23 maj Under sommaren 2016 höjdes priserna på mat på restaurang mer än det har gjort på tio år. En enkät bland Visitas medlemmar visar att den viktigaste anledningen är de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.
 • Vi söker unga talanger till nytt nätverk 15 maj Nu startar vi nätverket Visita Talent för besöksnäringens unga talanger.
 • Alla pilar pekar uppåt i hotellnäringen 28 maj Igår onsdag presenterade Konjunkturinstitutet konjunkturbarometern för 2:a kvartalet 2016. För den svenska hotellmarknaden redovisades historiskt positiva siffror för i stort sett samtliga indikatorer.
 • Besöksnäringens betydelse på svensk arbetsmarknad – ny rapport från Visita 12 maj Idag presenterar Visita en rapport om besöksnäringens roll på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten visar att hotell- och restaurangbranschen vuxit betydligt mer än förväntat efter år 2007. Sammantaget har en bransch som i början av perioden utgjorde knappt tre procent av den svenska arbetsmarknaden stått för nästan 20 procent av de jobb som har skapats. Orsaken är politiska reformer som skapat förutsättningar för en god utveckling.
 • Antje Dedering ny förhandlingschef på Visita 4 maj Visita har rekryterat Antje Dedering som ny chefsjurist och förhandlingschef. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för Arbetsgivarservice på Almega och har lång erfarenhet av arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Antje Dedering tillträder sin tjänst den 1 oktober.
 • Debattartikel: Sjukskatten drabbar sjuka 27 maj
 • Besöksnäringen växer snabbt, men politiska beslut oroar 21 maj
 • Visitas remissvar om sjukskatten 14 maj Visita har lämnat in remissvar angående sjukskatten, det regeringen kallar hälsoväxling eller medfinansiering.
 • Policy för ursprungsinformation på restaurang 10 maj I tisdags, 7 juni, tog Visitas styrelse beslut om att anta en frivillig policy för ursprungsinformation. Det är vår förhoppning att så många som möjligt väljer att följa policyn. Du som medlem kan läsa mer som inloggad på våra medlemssidor.
 • Nytt hyreskontrakt för hotell 3 maj Visita och Fastighetsägarna Sverige har sedan tidigare tagit fram Hyreskontrakt för hotell respektive Restauranghyreskontraktet. Kontrakten är särskilt anpassade till dessa verksamheter och har gränsdragningslistor och omfattande handledningar för användaren.
 • Stoppa sjukskatten 27 maj Regeringens förslag om sjukskatt innebär att arbetsgivare, utan vare sig tak eller bortre tidsgräns, ska få ett ökat ekonomiskt ansvar för sina anställdas sjukkostnader. Kostnadsansvaret motsvarar 25 procent av sjukpenningen från och med den 91:a sjukdagen.
 • Scenkonst och besöksnäring en attraktiv kombination 11 maj Visita och Svensk Scenkonst presenterar en rapport om hur kultur och besöksnäring samverkar och får betydelse för såväl turism som regional utveckling.
 • Tips och information om prao 29 maj Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med.
 • Märket återtaget i Gröna riksavtalet 21 maj Idag har Visita och Hotell- och restaurangfacket slutit avtal för cirka 90 000 anställda inom besöksnäringen. Efter att HRF lade det i särklass högsta yrkandet i årets avtalsrörelse har förhandlingarna nu inneburit att avtalet ändå hamnar på märket på 2,2 procent. Det nya avtalet premierar i högre grad kvalificerade medarbetare.
 • Ny badge för guider 18 maj Flera av er har fått, och många väntar på, sin badge kopplad till den nya nationella guideauktorisationen som sjösattes i år.
 • Ansvarsfulla krav från Kommunal 1 maj Den 31 mars växlade Visita och Kommunal avtalsyrkanden. Visita välkomnar att Kommunal säger att de vill respektera märket.
 • Avtalsrörelsen - så funkar den 1 maj När Visita förhandlar fram kollektivavtal finns vissa givna förutsättningar. Här är några korta punkter.
 • Stockholm säger ja till senare serveringstider på uteserveringar 31 maj
 • Dags att betala medlemsavgift 29 maj Den 1 april 2016 faktureras första halvårets avgift för arbetsgivarmedlemskap i Visita och Svenskt Näringsliv. Fakturan sänds från och betalas till Svenskt Näringsliv.
 • Individuell lönesättning bra för branschen 24 maj
 • Visita vill belöna erfarenhet och kompetens 22 maj – Vi vill belöna erfarenhet och kompetens – och vi vill medverka till att lösa de utmaningar som samhället står inför, med många människor som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det är därför vi har lagt våra yrkanden som vi har lagt dem, säger Visitas vd Eva Östling.
 • Grattis till alla vinnare i Gymnasie-SM! 21 maj Lördagen den 19 mars avgjordes Gymnasie-SM. Unga talanger från hela landet tävlade i kategorierna Kök, Servering, Turism och Hotell.
 • Nina Christensson ny ordförande för Visita Södra 17 maj Idag valdes Nina Christensson, ägare av restaurangerna Smak och Bastard i Malmö, till ny ordförande för Visita Södra.
 • Svensk besöksnäring ingår avtal med FN-organ 14 maj Onsdagen den 16 mars skriver Visita och Svensk Turism under avtal med UNWTO, FN:s världsturismorganisation. Genom avtalet åtar sig den svenska besöksnäringen att bidra till långsiktig hållbarhet – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
 • Visitas avtalskrav 2016 9 maj Det finns ett mycket begränsat utrymme för löneökningar i hotell- och restaurangbranschen. Visita vill begränsa höjningar av ingångslönerna för att frigöra utrymme till individuell lönefördelning och för att klara utmaningarna på arbetsmarknaden, där många människor som nu står utanför måste få komma in.
 • Dystra omsättningssiffror i januari för restaurangnäringen 4 maj För första gången sedan oktober 2011 sjunker omsättningen i volym jämfört med motsvarande månad föregående år, -2,0 procent.
 • Michelinstjärnor utanför storstäderna 24 maj Guide Michelin har för första gången uppmärksammat restauranger utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Rätt ska vara rätt 17 maj
 • Dags att nominera till Hall of Fame! 10 maj Nominera din kandidat till Visitas Hall of Fame, den kanske främsta utmärkelsen inom svensk besöksnäring. Priset delas ut i samband med Visitadagen, 25 april 2016.
 • Fortsatt svag restaurangkonjunktur 28 maj Januarimätningen för restaurangnäringen motsvarar den lägsta nivå som uppmätts sedan hösten 2009. Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan låg relativt stilla på en hög nivå i januarimätningen.
 • Frivillig märkning av ursprunget på maten 22 maj Branschen kan hitta ett bra sätt att på frivillig väg kommunicera ursprunget på maten på restaurang
 • Sänkt arbetsgivaravgift ger förutsättningar för att skapa enkla jobb 22 maj "Staten måste ta sitt ansvar för att skapa enkla jobb genom att sänka arbetsgivaravgiften" säger Eva Östling
 • Skåne på plats 9 i New York Times ranking 11 maj Skåne blir nummer 9 när New York Times rankar ställen att åka till år 2016. New York Times har listat 52 ställen att besöka år 2016. På förstaplats placerades Mexico City som följs av Bordeaux och Malta. Skånes nionde placering motiverades med bland annat att man måste åka dit för matens skull.
 • ”Släpp kravet på kassaregister” 8 maj Dagens krav på kassaregister hämmar teknikutvecklingen inom handeln. Dessutom bromsar kraven nya företag som vill starta kontanthandel. Dags att göra om!
 • Gränskontroller skapar oacceptabel situation 30 maj "Att införa gränskontroller skapar en helt oacceptabel situation". Att människor kan pendla fram och tillbaka är helt avgörande för den globala mobilitet som krävs.
 • ID-kontroll vid Öresund drabbar besöksnäringen 18 maj
 • Bra bokningsläge inför julborden 4 maj Visita har genomfört en undersökning bland våra medlemmar om hur de förväntar sig att julborden kommer att utvecklas för innevarande år.
 • Momsplikt eller inte för asylboende? 4 maj Som Visita tidigare har informerat om publicerade Skatteverket den 21 december 2015 sitt ställningstagande ”Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt”. Ställningstagandet kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2016 och innehåller viktig information om de bedömningar Skatteverket kommer att göra när det gäller frågan om en viss verksamhet – exempelvis ett asylboende – är skattepliktig för moms eller inte.