Vi hjälper företagare inom besöksnäringen

 

Hotellreception

Höga elpriser

Det behöver införas ett stöd som kompenserar för företagens höga elpriser. Att besked om stödet dröjer hotar jobb och företag. Regeringen behöver nu vidta andra åtgärder för att minska kostnadsökningarna och rädda jobb och företag.

Läs mer här

Utökade möjligheter till anstånd

Regeringen har föreslagit att den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023. Dessutom ska uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag.

Läs mer här

Indexuppräknade hyreshöjningar

De indexuppräknade hyreshöjningar som är att vänta till följd av indexklausuler i hyresavtal är en fråga med hög prioritet för Visita. Visitas uppfattning är att indexuppräkningar av hyrorna med KPI när inflationen skenar är orimligt.

Läs hela inlägget här

Position papers

Högkostnadsskydd för höga elpriser, sänkt arbetsgivaravgift för unga och tillåten gårdsförsäljning är några av våra viktigaste frågor just nu. I Visitas position papers kan du läsa mer om våra ståndpunkter i aktuella frågeställningar.

Läs mer här

Experthjälp om Visitas kollektivavtal och din roll som arbetsgivare

I Arbetsgivarguiden får du som är medlem i Visita tillgång till information, service och experthjälp om Visitas kollektivavtal och din roll som arbetsgivare.

Till Arbetsgivarguiden

All information som hjälper dig med ditt företagande

I Företagsguiden hittar du information om lagar, regler och tillstånd som rör ditt företag.

Till Företagsguiden
Sök medlemsföretag

Det här får du som medlem i Visita:

Medlemsguide
Med Visitas Medlemsguide blir det lättare att driva företag. Här hittar du information, checklistor och mallar att använda i din dagliga verksamhet.

Till Företagsguiden

Till Arbetsgivarguiden

 

Juridiskt stöd
Basen i Visitas verksamhet är juridik. Som medlem har du alltid tillgång till juridiskt stöd vare sig det handlar om snabba svar på frågor eller konkret hjälp i form av förhandlingar, kontrakt, tvister eller myndighetskontakter.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Med 6000 medlemsföretag har Visita förhandlat fram förmåner för dig som medlem som annars kan vara svåra att förhandla som ensam företagare. Utnyttjar du Visitas rabatter, tjänster och förmåner blir medlemskapet snabbt lönsamt.

Läs mer här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen