Publicerad 2021-02-02

DEBATT. Under hela pandemin har regeringen fattat beslut efter beslut som har haft stor inverkan på Sveriges besöksnäring. Vi förstår att det behövs restriktioner för att begränsa smittan, och näringens företagare och anställda har uthärdat så bra de kunnat och fortsatt skapa jobb och leverera säkra upplevelser.

Kl 20-regeln kan bli dödsstöten
Men efter nio månader av hårda och riktade restriktioner mot näringen, trots att Folkhälsomyndighetens siffror visar nästan obefintlig smittorisk där, så är kraften att stå emot fler prövningar nu i princip borta. Beskedet om förbud för restauranger att ha bord med fler än fyra personer samt stopp för alkoholförsäljning efter klockan 20 riskerar att bli det som gör att många företag går omkull.

Ett stöd som ger 100 procent ersättning för det intäktsbortfall alkoholstoppet leder till måste börja betalas ut omedelbart

De stödåtgärder som regeringen presenterat hittills har varit välkomna men de är inte tillräckliga. Åtgärderna och handläggningstiden speglar inte det reella behovet. Företag efter företag slås ner med risk för att inte kunna resa sig igen. Läget är akut och det är dags för regeringen att inse allvaret i situationen. Detta utsätter jobben och företagen i besöksnäringen för stor fara.

Fyra akuta åtgärder
För att minska risken för en hotande konkursvåg och att tiotusentals jobb försvinner i hela Sverige behövs dessa fyra förbättrade och förstärkta stöd som betalas ut omedelbart.

Riktad ersättning för alkoholstopp. Förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 innebär att många restauranger tvingas hålla stängt den tid då intäkterna normalt är som störst. Ett stöd som ger 100 procent ersättning för det intäktsbortfall alkoholstoppet leder till måste börja betalas ut omedelbart och det behöver redan från början vara tydligt att det gäller så länge begränsningarna är kvar.

Förbättrat omställningsstöd. Stödet behöver utökas så att företag som i praktiken inte kunnat ha öppet kan få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Maxbeloppet behöver återställas till 75 miljoner kronor per månad och företag. Nivån ska gälla från juni under resterande tid stödet finns.

Hyresstöd. Företag som inte omfattas av omställningsstödet, till exempel nystartade, behöver få tillgång till ett hyresstöd på minst 50 procent av den fasta hyreskostnaden. Stödet ska inte vara beroende av fastighetsägarnas goda vilja.

Utökat korttidsarbete. Det måste återigen bli möjligt att permittera anställda på 80 procent. Det här förutsätter en effektiv handläggningstid med definierade tidsramar. Behovet av likviditet är här och nu.

Näringen är orimligt hårt drabbad
Efter över nio månader med pandemi och restriktioner som kraftigt minskat antal gäster går besöksnäringen på knäna. Saktfärdigheten med att få fram en pandemilag gör att restriktionerna blir ett trubbigt verktyg och slår oproportionerligt hårt mot vår näring. Totalt har över 100 000 människor i besöksnäringen redan förlorat jobbet, är varslats eller permitterats.

Nuvarande och nya restriktioner slår hårt mot besöksnäringen. Risken är stor att en konkursvåg väller in som innebär att många människor hamnar i långvarig arbetslöshet. Förutom personliga tragedier bland företagare och anställda hade det inneburit stora kostnader för samhället.

Inser regeringen allvaret?
För att minska den risken och rädda besöksnäringens jobb och företag måste regeringen inse att deras beslut orsakar enorma negativa konsekvenser. Det ligger ett stort ansvar på regeringen att ge snabba besked om förbättrade och förstärkta stöd. Annars är risken stor att det inte finns mycket kvar av en tidigare livskraftig näring efter årsskiftet.

Av Maud Olofsson, ordförande Visita, Jonas Siljhammar, vd Visita, Malin Ackholt, ordförande Hotell- och restaurangfacket

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen