Publicerad 2019-08-26

För att upptäcka risker behöver du löpande undersöka vad som finns i din verksamhet som kan påverka arbetsmiljön negativt.

Genom att undersöka arbetsförhållande kan ni tidigt upptäcka risker och på så sätt förhindra att anställda skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. Du ansvarar för att undersöka den fysiska, organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. 

Exempel på risker i verksamheten:

Fysiska faktorer

 • Arbetsställning, arbetsrörelser
 • Buller
 • Belysning
 • Maskiner
 • Farliga ämnen (exempelvis rengöringsmedel)
 • Lokalens utformning
 • Värme
 • Kyla

Organisatoriska faktorer

 • Arbetsledning (exempelvis vem gör vad, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras)
 • Arbetstid
 • Arbetsmängd
 • Arbetstempo
 • Raster, möjligheten till pauser

Sociala faktorer:

 • Stress
 • Konflikter
 • Samarbetsproblem
 • Kränkningar och mobbning

Typiska varningssignalerpå att det finns risker i verksamheten kan vara stor korttidsfrånvaro, vantrivsel, relationsproblem, känsloutbrott, koncentrationssvårigheter etc.

Det finns olika sätt att undersöka din verksamhet, nedan hittar du exempel på undersökningsmetoder; skyddsrond, personalmöten, medarbetarsamtal, skriftliga enkäter, medarbetarundersökning med mera:

 • Skyddsrond

Nedan finns exempel på checklistor att utgå ifrån när du ska undersöka din verksamhet utifrån fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden. Tänk på att alla verksamheter ser olika ut och att mallarna kan behöva justeras utifrån din verksamhet.

Checklistor för den fysiska arbetsmiljön

Restauranger och storkök

Städning 

Kontor 

Checklistor för organisatorisk och social arbetsmiljö:

Arbetsorganisation

Hot och våld 

Rån

Minderåriga

 • Personalmöten

Vid personalmöten kan arbetsmiljö vara en egen punkt på mötesagendan. Då ges anställda en möjlighet att lyfta frågor och synpunkter rörande arbetsmiljö.

 • Medarbetarsamtal

I det individuella samtalet är det naturligt att ställa frågan om hur individen upplever sin egen arbetsmiljö.

 • Skriftliga enkäter

Skriftliga enkäter i form av medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att undersöka den organisatoriska arbetsmiljön.

Medarbetarundersökning

Psykosocial arbetsmiljö 

 • Övrigt

Här hittar du mall för riskbedömning vid förändring i verksamheten och olyckor.

För fler mallar och enkäter gå in på Prevent eller Arbetsmiljöverkets hemsida.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen