Publicerad 2019-08-28
Det är inte ovanligt att gäster av misstag lämnar kvar kläder och andra saker på restauranger, hotell, campingplatser och liknande. Det finns regler för hur dessa saker ska tas om hand. Enligt brottsbalken kan man dömas till böter för fyndförseelse om man inte följer reglerna.

Polisen har information om hittegods på sin webbplats.

Polisens information om hittegods.

Lag (1938:121) om hittegods.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen