Publicerad 2022-05-02

Besöksnäringen kommer att stå inför stora utmaningar även efter att den mest akuta fasen i pandemin är över. Det kommer behövas kraftfulla stimulans- och återstartsåtgärder för att återigen få igång tomma hotell, restauranger och konferensanläggningar, speciellt eftersom flera av de utlovade och beslutade stödåtgärderna dragit ut på tiden. Detta har i sin tur inneburit stora svårigheter och hög belåning för besöksnäringens företag. Genom att återstarta besöksnäringen kan jobb och företag räddas och nya skapas.

Dokumentet nedan syftar till att beskriva de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta för den svenska besöksnäringen att återstarta på ett sätt som gör det möjligt för näringen att återigen nå sin fulla potential som Sveriges främsta jobb- och integrationsmotor.

Återstarta besöksnäringen

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen