Publicerad 2022-12-22

Så fungerar avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2023 inleds vid årsskiftet då industrins parter börjar förhandla. Enligt Industriavtalet ska nya avtal inom industrin träffas senast den 31 mars 2023, samma datum som Visitas största kollektivavtal med hotell och restaurangfacket, HRF, löper ut. Avtalet omfattar nästan 100 000 medarbetare. Den 10 februari växlar Visita och HRF yrkanden och kommer därefter inleda sina förhandlingar.

När kollektivavtal ska omförhandlas brukar man prata om avtalsrörelser. Under 2023 med början den 31 mars löper 450 av totalt 650 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden ut. Bland dem ingår ett tiotal kollektivavtal för Visitas medlemsföretag inom besöksnäringen. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden, fack- och arbetsgivarorganisation. Förutom löner innehåller kollektivavtalen allmänna villkor som bland annat reglerar arbetstider, schemaläggning, ordnings och reda mm. Olika branscher har olika kollektivavtal beroende på vilken bransch, personalkategori och fackförbund de gäller för.

Information kommer att ges löpande när det finns konkreta nyheter och den informationen kommer att finnas här på hemsidan. Av förhandlingstaktiska skäl är det Visitas önskan att förhandlingen sker främst i förhandlingsrummet och inte i media.

Besöksnäringen har unika förutsättningar och speciella utmaningar. Visitas uppdrag är att med kollektivavtalet som kärna skapa bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva attraktiv och framgångsrik verksamhet i branschen.


Made withVisme Infographic Maker


Först krav och yrkanden, sedan förhandling

Innan förhandlingarna börjar lägger såväl arbetsgivarsidan som den fackliga sidan fram sina yrkande och krav. Det är de olika förhandlingsdelegationerna inom Visita som beslutar vilka yrkande som ska läggas fram avseende allmänna villkoren. Det kan handla om anpassningar till nya förutsättningar eller förbättringar och förenklingar som vi önskar få igenom. Visitas största kollektivavtal Gröna riksavtalet omfattar nästan 100 000 medarbetare, för detta avtal är Visitas huvudstyrelse förhandlingsdelegation. Några månader innan avtalen löper ut växlar parterna yrkanden och påbörjar därefter förhandlingar kring de allmänna villkoren i kollektivavtalen. Visita har olika delegationer för respektive kollektivavtal. Förhandlingsdelegationen bestämmer vilka förhandlingsbud som ska antas eller förkastas, och ger förhandlarna mandat att fatta beslut i olika frågor. Förhandlingsledningen ansvarar Visita för.

Förhandlingarna kring lönenivåer samordnas mellan arbetsgivarorganisationerna och primärt inom industrin på grund av att denna är direkt internationellt konkurrensutsatt.

Samverkan inom Svenskt Näringsliv

Inom Svenskt Näringsliv finns en samordning som innebär att alla 35 medlemsorganisationer måste stämma av om man önskar tillmötesgå sin fackliga motpart i någon fråga som kan vara kontroversiell för övriga medlemsorganisationer, eller som till exempel inskränker arbetsledningsrätten.

Industriavtalet och ”märket”

Industrins parter går alltid ut först i avtalsförhandlingarna, och det är dessa parter som sätter det så kallade märket vilket innebär den totala kostnadsökningsnivå samt avtalsperiod som ska gälla. Industriavtalet kom till 1997 då parterna på arbetsivar- och arbetstagarsidan insåg att höga löneökningar ledde till att industrin och svenska företag tappade i konkurrenskraft, samtidigt som köpkraften minskade på grund av inflationen. Enkelt utryckt innebär industriavtalet att den konkurrensutsatta exportindustrin  sätter löneökningsnivån för hela arbetsmarknaden. Under de 25 år som avtalet tillämpats har det bidragit till såväl konkurrenskraft för företagen som reallöneökningar för medarbetarna.

Visita har genom sitt medlemskap i Svenskt Näringsliv samt genom aktivt deltagande av samverkansarbetet medverkat och stöttat industriavtalet. Till följd av detta följer Visita märkets ramar.

Konflikt

Om Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF inte kan komma överens så har facket en möjlighet att varsla om stridsåtgärder för att på så sätt sätta press på företagen och arbetsgivarsidan. Inom besöksnäringen har det historiskt varit vanligt med varsel om stridsåtgärder men ovanligt att dessa faktiskt träder i kraft. Skulle facket varsla om stridsåtgärder kommer Visita att stötta och informera berörda företag.

Avtal på plats

När de nya kollektivavtalen väl är tecknade ska de implementeras inom samtliga Visitas medlemsföretag. Visita går då ut med tydlig information  så att alla medlemsföretag känner till nyheterna i avtalet, hur det nya avtalet ska tolkas och annat som är viktigt att veta.


Mer information

Hos Svenskt Näringsliv kan du läsa mer om avtalsrörelsen 2023.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen