Publicerad 2020-03-25

Avtal 20 skjuts upp

Visita Hotell- och restaurangfacket

Visita har kommit överens med Hotell- och restaurangfacket (HRF) om att prolongera avtalet Gröna Riksen. Detta innebär att nuvarande avtal oförändrat fortsätter att gälla fram till 31 oktober. Överenskommelsen med HRF bygger på att Svenskt Näringsliv och LO i förra veckan gemensamt beslutade att rekommendera sina respektive medlemsorganisationer att stoppa avtalsförhandlingarna samt en gemensam syn om det orimliga i att nuvarande läge diskutera utgiftsökningar för företagen.

Mot bakgrund av att Visita och Hotell- och restaurangfacket överenskommit om prolongering av gällande kollektivavtal sker ingen lönerevision den 1 april 2020. De anställda som omfattas av kollektivavtal med HRF har alltså inte rätt till lönehöjning från den 1 april 2020. Prolongeringen innebär också att minimilöner och andra ersättningsnivåer i kollektivavtalen med HRF är oförändrade fram till den 31 oktober 2020.

Visita – Unionen

Mot bakgrund av att Visita och Unionen överenskommit om prolongering av gällande kollektivavtal sker ingen lönerevision den 1 juni 2020. De anställda som omfattas av kollektivavtal med Unionen har alltså inte rätt till lönehöjning från den 1 juni 2020. Prolongeringen innebär också att minimilöner och andra ersättningsnivåer i kollektivavtalen med HRF är oförändrade fram till den 31 december 2020.

Tidigare notiser:

Besöksnäringen behöver hållbar lönebildning

Visita och Hotell- och restaurangfacket har växlat yrkanden och startat förhandlingarna om ett nytt avtal.

Visitas yrkanden i avtalsrörelsen är:

 • En hållbar lönebildning som värnar företag och jobb
 • Duktiga och erfarna medarbetare ska premieras
 • En större del av löneökningen ska vara individuell så att medarbetare kan påverka sin löneutveckling

HRF kräver å sin sida löneökningar på tre procent samt en så kallad insamlingsmodell som väsentligt skulle höja tröskeln in i besöksnäringen.

– Vi uppfattar en gemensam vilja att förbättra lönebildningen i besöksnäringen, vilket är positivt. Men med tanke på fackets krav på löneökningar är det uppenbart att vi har olika uppfattningar om vägen dit, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Ingångslönernas ökningstakt måste saktas ner och en hållbar lönebildning behövs för att värna företagen och jobben. Visita arbetar för att skapa större utrymme för att kunna belöna erfarenhet och kompetens och samtidigt möjliggöra för fler att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden.

Ingångslönerna för yrkesarbetande i besöksnäringen har ökat betydligt mer än genomsnittslönen sedan år 2000. För snabba höjningar av ingångslönerna motverkar möjligheten att premiera erfarenhet och kompetens. Ingångslönerna får inte stiga på bekostnad av de som satsar på en karriär i inom näringen.

– Nu måste utrymme skapas för att premiera erfarna och duktiga medarbetare så att fler vill utvecklas och stanna i branschen, säger Jonas Siljhammar.

Visita och Unionen har nu växlat yrkanden

Tisdag 10 mars växlades yrkanden även med Unionen. Här hittar du Unionens yrkande.

Jobb- och integrationsmotor

Fyra av tio av medarbetare i besöksnäringen är utlandsfödda.

– Besöksnäringen är Sveriges viktigaste motor för jobb och integration. Stora generella löneökningar och snabbt stigande ingångslöner skulle drabba företagens lönsamhet och därmed sysselsättningstillväxten, säger Jonas Siljhammar.

 • Visita och Hotell- och restaurangfacket träffas 12 februari för en avstämning av yrkandena och efter det kommer förhandlingar att föras under februari och mars.
  Avtalet för den internationellt konkurrensutsatta industrin fungerar som norm för hur höga löneökningarna får bli i övriga avtal på arbetsmarknaden.

  Löneökningstakten i industrins avtal kommer inte att bli klar förrän ungefär när avtalet mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket löper ut 31 mars. Därför kommer vårt nuvarande avtal att förlängas efter det och förhandlingarna fortsätter med mål att så fort som möjligt nå ett nytt avtal.

  En viktig prioritering är att besöksnäringen behöver komma tillrätta med den sammanpressade lönestrukturen i branschen och ge utrymme att premiera personal med erfarenhet och kompetens och få dem att stanna kvar. Då kan inte ingångslönerna stiga i samma takt som övriga löner. Det är viktigt att en större del av lönesättningen blir individuell.

  Parallellt med förhandlingarna med Hotell- och restaurangfacket ska ett nytt avtal mellan Visita och Unionen förhandlas fram. Yrkanden i det avtalet växlas 10 mars och avstämning av yrkandena sker 30 mars. Avtalet med Unionen löper ut 31 maj.

  Information kommer att ges när det finns konkreta nyheter och den informationen kommer att finnas här på hemsidan.

Nyhetsbrev om Avtal20

Nu börjar avtalsrörelsen – 30 januari

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen