Publicerad 2019-09-04

Betalningar och den teknik som krävs för att kunna ta emot och göra betalningar.

Kredit- och bankkort har i stor utsträckning trängt ut kontanterna i besöksnäringen. Korten är i dag den viktigaste betalningsformen. Transaktionsavgifterna har därför blivit en allt mer kännbar del av näringens kostnader. Det ramavtal för kortinlösen som Visita tecknar för medlemsföretagens räkning har dock pressat ner inlösenpriserna. 

Transaktionshastigheten är viktig i flera av besöksnäringens företag, t ex lunchrestauranger, arenarestauranger i barmiljö o s v.  Visita arbetar därför för ökad spridning av snabba kontaktlösa betalningar, d v s betalningar där man bara lägger det kontaktlösa kortet (märkt med en radiosymbol) mot terminalen och inte behöver slå PIN-kod mer än vid var femte transaktion. Merparten av de nyare fristående terminalerna är klara för sådana betalningar. Kontakta din inlösenbank och terminalleverantör för att slå på funktionen. För närvarande är maxbeloppet för kontaktlösa transaktioner utan PIN-kod satt till 200 kr. Vi räknar med att beloppet kommer att höjas över tid.      

Dricksfrågan har också blivit aktuell i och med Skatteverkets ställningstagande, där man lyfter fram dricksen som en beskattningsbar inkomst, inte för företagen men för de medarbetare som får dricksen.

Håll dig uppdaterad via Visitas nyhetsbrevPrenumerera här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen