Publicerad 2019-10-22
Priser kortinlösen, alternativ 1 (mer bankkort, lägre snittnota)
 • Månadsavgift (per organisationsnummer):  49,00 kr
 • Privata debetkort utgivna inom Europa*:  0,38% av köpbeloppet
 • Privata kreditkort utgivna inom Europa*:  0,78% av köpbeloppet
 • Privata kort utgivna utanför Europa*: 1,90% av köpbeloppet
 • Företagskort utgivna inom Europa*:  1,90% av köpbeloppet 

Priser kortinlösen, alternativ 2 (mer kreditkort, högre snittnota)

 • Ingen månadsavgift
 • Privata debetkort utgivna inom Europa*:  0,60 kr/transaktion + 0,25% av köpbeloppet
 • Privata kreditkort utgivna inom Europa*:  0,60 kr/transaktion + 0,35% av köpbeloppet
 • Privata kort utgivna utanför Europa*: 0,60 kr/transaktion + 1,45% av köpbeloppet
 • Företagskort utgivna inom Europa*:  0,60 kr/transaktion + 1,45% av köpbeloppet

* Gäller hela Europa, inkluderande länder utanför EU som t ex Norge, Island och Schweiz (Visa/Mastercard).

Övrigt

 • Ramavtalet omfattar inte avgifter för kort utgivna av American Express och Diner’s.
 • Du får hjälp av Handelsbanken att ställa om din befintliga kortterminal eller att skaffa en ny. Babs-märkta terminaler är låsta till Babs/Swedbank och kan därför inte styras om till Handelsbanken eller annan inlösare. Kontrollera uppsägningstiden i ditt Babs-avtal och beställ ny terminal vid byte av inlösare.
 • Handelsbanken förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning innan avtalet tecknas.
 • Handelsbanken kommer att kontakta dig inom några dagar efter att du fyllt i och skickat intresseanmälan via länken nedan.
 • Ramavtalet kan (oftast) inte tecknas direkt på ditt lokala Handelsbankskontor. Skicka därför först in intresseanmälan via länken nedan, du blir kontaktad. 

Fyll i intresseanmälan till Handelsbanken (ej bindande) här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen