Branschfakta

Flest gästnätter sommaren 2019

guestnights_int_summer17 Tyskland: 2 355 247 Norge: 2 309 224 Nederländerna: 545 027 Danmark: 520 257 USA: 452 926
infosymbol closesymbol

Flest gästnätter sommaren 2019

Här visas de länder som ligger i topp avseende antalet gästnätter spenderade i Sverige.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Gästnätter i Sverige

Gästnätter i Sverige inhemskastnätter totalt antal gästnätter utländskastnätter
infosymbol closesymbol

Gästnätter i Sverige

Här visas antalet gästnätter i Sverige fördelat över de olika kategorierna.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i Sverige. Statistiken innehåller också kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter som dock inte redovisas här. Siffrorna avser 2018.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Internationella ankomster

international_arrivals miljoner totalt antal ankomster i världen Amerika Mn Asien/Oceanien Mn Europa Mn Mellanöstern Mn Afrika Mn
infosymbol closesymbol

Internationella ankomster

Avser personer som reser till ett annat land än det som är det land där man har sin bostad för en period som inte överstiger 12 månader och där orsaken är fritid, rekreation, semester, affärer, besöka vänner m.m.

Källa: World Tourism Organization (UNWTO)

Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

org_employees % inom hotell & restaurang % av hela arbetsmarknaden
infosymbol closesymbol

Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

Med anställda inom svensk besöksnäring avses här anställda i hotell- och restaurangbranschen. Här redovisas andelen anställda som är i åldern 16-24 år samt andelen av de anställda som är utlandsfödda. Detta jämförs med motsvarande andelar för hela arbetsmarknaden. Siffrorna är hämtade från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (SCB). Siffrorna avser 2018.

Källa: SCB

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Sysselsättning inom Hotel & Restaurang = % personer av total sysselsättning %
infosymbol closesymbol

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Visar utvecklingen av antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen. Med sysselsatta avses personer som utfört arbete antingen som anställda, företagare eller familjemedlemmar till företagare. Siffrorna är hämtade från nationalräkenskaperna (SCB), som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling.

Källa: SCB

Turismens andelar

org_tourism_units Turismens andel av sysselsättning i Sverige T uri s t e xpor t ens andel av svensk export T urismens andel av BNP i Sverige % % %
infosymbol closesymbol

Turismens andelar

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. Här ställs turismens förädlingsvärde, sysselsättning och export mot motsvarande värden för hela den svenska ekonomin.

Källa: Tillväxtverket/SCB
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen