Publicerad 2022-09-29

Ladda ner branschriktlinjerna

Visitas branschriktlinjer för restauranger (pdf).

Utgör nationella branschriktlinjer

Dessa riktlinjer är bedömda av Livsmedelsverket och utgör nationella branschriktlinjer. Här kan du läsa mer om nationella branschriktlinjer på Livsmedlesverkets webbplats.

Det är inte möjligt att ge rekommendationer som passar varje unik verksamhet. Därför presenterar vi i dessa branschriktlinjer också vad som är viktigt att tänka på i olika sammanhang så att det ska bli lättare att skapa rutiner som är anpassade för den egna verksamheten. Det är alltid lagstiftningens krav som gäller och därför anges i branschriktlinjen även viktiga delar av lagstiftningen och presenteras i sitt sammanhang. Branschriktlinjerna är uppdaterade i april 2021.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen