Publicerad 2023-02-07

Arbetstidslagen reglerar hur mycket vila anställda måste ha varje vecka. De får alltså inte arbeta hur många timmar som helst, även om de själva vill det.

Semesterlagen anger antalet semesterdagar den anställde har rätt till och när de kan tas ut.

Anställningsskyddslagen reglerar anställningsformer och avslut av anställning.

Visita har förhandlat fram anpassade regler för att underlätta för dig som driver företag inom besöksnäringen. Genom kollektivavtalet får du alltså många möjligheter som annars lagar och regler förhindrar.

Här är fyra anledningar till varför det är bra för dig som arbetsgivare att ha kollektivavtal:

• Möjlighet att anställa för enstaka dagar. Om du inte har kollektivavtal kan du inte anställa enligt denna anställningsform då den inte finns i anställningsskyddslagen. Anställningsformen i vårt kollektivavtal innebär en förenklad möjlighet att anställa personer med kort framförhållning under enstaka dagar då ett oplanerat behov uppstår.

• Utsträckt semesterperiod. Enligt semesterlagen har alla som arbetar i Sverige rätt till fyra veckors sammanhängande semester någon gång mellan juni och augusti. I vårt kollektivavtal har vi förhandlat fram och förlängt den perioden så den gäller från 15 maj–15 september. Du kan alltså styra semester för dina anställda till före eller efter högsäsong.

• Enligt arbetstidslagen ska anställda så långt det är möjligt vara lediga lördag och söndag. I kollektivavtalet har vi skapat ett vidare helgbegrepp, som gör att veckovilan kan förläggas också till fredagar och måndagar och inte varje vecka. Det medför en flexiblare schemaläggning som är anpassad till vår bransch. Bra för dig som har tyngst beläggning på helger.

• Längre beräkningsperiod för genomsnittlig arbetstid gör att den avtalade veckoarbetstiden inte behöver uppnås exakt varje vecka, utan kan slås ut som ett genomsnitt över flera veckor.Det gör det enklare att bemanna vid varierad beläggning. Det gör det enklare att bemanna vid varierad beläggning.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen