Publicerad 2022-10-05

Mötet i den europeiska samarbetsorganisationen HOTREC:s generalförsamling sker i en mycket speciell tid där Europas besöksnäring står inför stora, akuta och gemensamma utmaningar inom till exempel säkerhet- och energifrågor. Med på mötet är även en delegation från Ukraina.

HOTREC:s generalförsamling träffas två gånger per år i det land som är näst på tur att ta över som ordförande i EU. Förutom stort fokus på säkerhets- och energikrisen är näringens långsiktiga kompetensförsörjning och omställning för ökad hållbarhet frågor som kommer diskuteras.

Läs mer

Följ oss gärna på sociala medier för att veta mer.

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Du hittar även mer information på generalförsamlingens egen hemsida.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen