Publicerad 2023-10-11


Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt runt om i hela Sverige. Näringen sysselsätter runt 200.000 personer och utgör en viktig komponent för en regional och lokal utveckling i hela landet. Under de senaste drygt 20 åren har jobbtillväxten i besöksnäringen varit tre gånger starkare än på övriga arbetsmarknaden.

Unga och utrikesfödda utgör två grupper där många varje år får sitt första jobb inom näringen. Det gör besöksnäringen till en viktig nyckel för en bättre integration och minskat utanförskap. Besöksnäringen är den näring som anställer högst andel unga, cirka en tredjedel av de anställda i branschen är under 26 år – vilket ska jämföras med 10 procent på övriga arbetsmarknaden. Utöver detta anställer besöksnäringen även högst andel utrikesfödda (runt 40 %) och högst andel personer som saknar gymnasieutbildning.

Sverige har idag världens kanske mest hållbara besöksnäring. Visita arbetar för att skapa rätt förutsättningar som kan främja och underlätta för våra företag att ytterligare växla upp sitt hållbarhetsarbete. Besöksnäringen i Sverige ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet. Följden av den gröna omställningen är att efterfrågan på hållbara upplevelser och fokus på hållbar turism kommer fortsätta öka. Besöksnäringen ska göra sitt för att Sverige ska klara klimatomställningen och nå målet om netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045.

Att konsumera de upplevelser och tjänster som besöksnäringen erbjuder medför har en låg klimatpåverkan jämfört med mycket annan konsumtion. Att fler väljer att ta del av de det som besöksnäringens erbjuder kan därför i sig aktivt bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Visita arbetar med att lyfta fram hur besöksnäringen bidrar till och är en del av lösningen för en hållbar utveckling.

Visitas hållbarhetsprogram tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling med de tre perspektiven social-, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Hållbarhet är en grundförutsättning för att besöksnäringens alla företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga där det krävs en balans mellan miljö, människa och ekonomi.

Visitas huvudsakliga uppgift för att nå de mål som uttrycks i programmet är att arbeta för att de nödvändiga politiska åtgärderna som också listas i programmet blir verklighet. Vårt påverkansarbete syftar till att skapa ett näringslivsklimat där lagar och regler skapar goda förutsättningar för företagens hållbarhetsarbete och därmed bidrar till en långsiktigt hållbar besöksnäring samt ett hållbart samhälle i stort.

Utöver ovanstående arbetar Visita för att på olika sätt understödja, främja och lyfta fram våra egna medlemmars hållbarhetsarbete. Vi försöker även inspirera dem till att ta ytterligare kliv.

Visitas hållbarhetsprogram visar vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar för en hållbar besöksnäring som kan bidra till ett hållbart samhälle.

Läs hela Visitas hållbarhetsprogram här! (pdf)

Read Visita’s sustainibility programme in English (pdf)

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen