Publicerad 2023-01-17

Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023. Dessutom ska uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Det föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Regeringens förslag föregicks av att Visita hemställde till regeringen angående anstånden.

Du kan läsa hemställan här:

Hemställan till finansminister Elisabeth Svantesson

Hemställan till närings- och energiminister Ebba Busch

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen