Publicerad 2023-03-23

Regeringen har nu meddelat att företag från och med den 30 maj kan ansöka om elstöd hos Skatteverket som är ansvarig myndighet.
Visita anser att det är positivt att det nu finns ett datum från när det är möjligt att ansöka om elstöd. Men det är anmärkningsvärt att möjligheten till att inkomma med ansökningar dröjer ända fram tills slutet av maj.

Det står därmed klart att det kommer dröja fram tills sommaren 2023 innan elstödet faktiskt kan börja komma företagen till del, vilket är högst olyckligt. Detta är klart senare än vad besöksnäringen räknat med och inte i linje med tidigare politiska utfästelser. Att detta sker i ett allmänt alltmer ansträngt ekonomiskt läge ökar sårbarheten och den negativa effekten av att elstödet dröjer.

Visita är även kritiska mot att den föreslagna modellen för utformning av elstödet kan komma att innebära att hyresgäster som saknar eget elnätsabonnemang ej kommer erhålla något elstöd.

Läs mer om våra synpunkter i vårt remissvar.

Regeringen behöver nu vidta andra åtgärder för att minska kostnadsökningarna och rädda jobb och företag. Till exempel har Visita hemställt om att villkoren för att återbetala anstånden på skatter behöver förändras.

Visita har haft synpunkter på det tidigare föreslagna stödet, främst vad avser fastighetsägares skyldighet att föra vidare stödet till sina hyresgäster. Vi har därför tillskrivit såväl energi- och näringsministern som näringsutskottet:

• Skrivelse om elstödet till näringsutskottet
Brev till energi- och näringsministern

Med bakgrund av det höga elpriset och risken för elbrist har EU:s medlemsländer en skyldighet att minska elanvändningen med minst 5 procent under så kallade höglasttimmar. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023. Att minska eller effektivisera elanvändningen kan självklart påverka storleken på elräkningen men det bidrar också till minska risken för elbrist och eventuell frånkoppling i vinter.

Det vi vet om elstödet hittills är att:

  • Utformningen av modellen innebär att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4. Elstödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.
  • Modellen innehåller ett tak som är satt till två miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor) i enlighet med EU:s statsstödsregler
  • Takbeloppet gäller per koncern.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag är ett ytterligare stöd som riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022. Genom att använda Energimyndighetens beräkningsverktyg kan du som företagare inom besöksnäringen se om ditt företag är ett av dem.

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023 och man hittar mer information och vilka kriterier som ska uppfyllas för att vara berättigad till elkostnadsstödet för elintensiva företag via länken nedan.

Råd och tips

Råd, tips och praktiska exempel på hur du som företagare kan minska din elförbrukning hittar du bland annat på följande ställen:

Lyssna på Visita om skenande elkostnader

Senaste tidens skenande priser för elförbrukning sätter en redan hårt prövad bransch i ännu en tuff situation. Norrskenspodden ger konkreta tips på hur du kan optimera din energiförbrukning.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen