Publicerad 2022-11-11

Nu krävs att fastighetsägarna är med och tar ansvar i detta exceptionella läge. Annars riskerar vi en situation där fler lokaler står tomma, konkurserna ökar och jobb försvinner. Tar fastighetsägarna inte detta ansvar behövs ytterligare politiska åtgärder för att mildra krisen. 

Visita menar att systemet där hyrorna höjs i form av indexuppräkning med KPI behöver förändras. Det är inte rimligt att tillfälliga inflationstoppar får enorma följder för all framtid eller att hyrorna höjs mångdubbelt mer än fastighetsägarnas faktiska kostnadsökningar.

Vad gör Visita?

Visita för diskussioner med Fastighetsägarna på flera nivåer, både på egen hand och tillsammans med andra utsatta branscher. Dessutom har vi även i denna fråga ett intensivt arbete för att påverka politiken och få dem att inse allvaret i situationen.

Här kan du läsa de brev som Visita skickat till berörda politiker.

Dags att säga upp ditt lokalhyresavtal för villkorsändring?

Nu är det hög tid att se över ditt hyresavtal om det löper ut under perioden den sista juli, augusti eller september 2023 och avtalet har en uppsägningstid om minst 9 månader. Väldigt många hyresavtal kan sägas upp innan årsskiftet men kontrollera noga så inte ditt avtal ska sägas upp redan i oktober eller november.

Har du en sedvanlig indexklausul i ditt hyresavtal, och med de inflationstal vi ser idag, kan du räkna med en kraftig hyreshöjning från årsskiftet. Enbart denna kostnadsökning kan vara skäl nog att säga upp avtalet för villkorsändring.

På grund av den extraordinära utvecklingen av KPI har Visita tagit fram en mall för tillfällig reglering av indexuppräkningen, som du som medlem kan använda dig av i förhandlingar med hyresvärden. Vårt råd är att överväga att säga upp hyresavtalet för villkorsändring och begära en lägre hyra samt ändring av indexklausulen.

Även om hyresavtalet inte är uppsägningsbart inom kort är rekommendationen att kontakta din hyresvärd och försöka träffa en överenskommelse för justering av den höga indexhöjningen.

Läs mer

Information om hur du går till väga med en uppsägning för villkorsändring finns i Företagsguiden på Visitas medlemssidor.

Uppsägning och hyresförhandling | Visita

Har du frågor eller vill ha hjälp med innehållet i uppsägningen är du välkommen att kontakta någon av hyresjuristerna på Branschjuridik.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen