Publicerad 2024-02-09

Nu krävs att fastighetsägarna är med och tar ansvar i detta exceptionella läge. Annars riskerar vi en situation där fler lokaler står tomma, konkurserna ökar och jobb försvinner. Tar fastighetsägarna inte detta ansvar behövs ytterligare politiska åtgärder för att mildra krisen. 

Visita menar att systemet där hyrorna höjs i form av indexuppräkning med KPI behöver förändras. Det är inte rimligt att tillfälliga inflationstoppar får enorma följder för all framtid eller att hyrorna höjs mångdubbelt mer än fastighetsägarnas faktiska kostnadsökningar.

Vad gör Visita?

Visita för diskussioner med Fastighetsägarna på flera nivåer, både på egen hand och tillsammans med andra utsatta branscher. Dessutom har vi även i denna fråga ett intensivt arbete för att påverka politiken och få dem att inse allvaret i situationen.

Här kan du läsa de brev som Visita skickat till berörda politiker.


Visita erbjuder utbildning i lokalhyresrätt

Läs mer

Information om hur du går till väga med en uppsägning för villkorsändring finns i Företagsguiden på Visitas medlemssidor.

Uppsägning och hyresförhandling | Visita

Har du frågor eller vill ha hjälp med innehållet i uppsägningen är du välkommen att kontakta någon av hyresjuristerna på Branschjuridik.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen