Publicerad 2022-05-12

Många kommuner över hela landet har glädjande nog hörsammat de förslag på åtgärder som Visita tidigare fört fram för att förbättra besöksnäringens extremt utsatta läge i spåren av pandemin, de restriktioner som införts och beteendeförändringar som skett. Dessutom har många kommuner även infört ytterligare och andra åtgärder än dessa. Förslagen på åtgärder har därför uppdaterats i dokument nedan.

Återstarta besöksnäringen

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen