Publicerad 2021-01-15
Därför behövs en kvalitetssäkringsmodell

Besöksnäringen och dess utbildningar har i många år kämpat med ett minskat intresse för utbildningarna från både branschen och elevernas sida. Utbildningarna skiljer sig också åt i landet, med en varierad kvalitet som resultat. Det är därför svårt idag för branschen att veta vad eleverna lär sig på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet, och samtidigt svårt för eleverna att veta vad som gör dem anställningsbara. Därför är ett arbete med att säkra kvaliteten på landets gymnasiala utbildningar av intresse för alla – yrkeslärare, rektorer, elever, föräldrar, studie- och yrkesvägledare med flera – men framför allt för branschen själv. När besöksnäringen väl påbörjar sin återhämtning från coronakrisen tror vi att behovet kommer vara större än någonsin av utbildningar som håller hög kvalitet och bidrar med kompetenta framtida medarbetare.

Frågan om den långsiktiga kompetensförsörjningen är otroligt viktig. Syftet med att via en kvalitetssäkring certifiera landets utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet är att säkra att deras kvalitet verkligen möter branschens krav och behov. Lär sig eleverna de yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som faktiskt efterfrågas av branschen och som gör dem anställningsbara?

Kort presentation av projektet

Du som företagare i besöksnäringen har stor möjlighet att påverka och förändra

Intresset för att genom certifieringen öka kvaliteten på utbildningarna och stärka samverkan med branschen har från skolornas sida varit stort sedan Visita initierade arbetet 2019. Under hösten 2021 löpte en första ansökningsomgång med ett 40-tal utbildningar runt om i hela landet som påbörjade certifieringsprocessen. Nu under våren löper andra ansökningsomgången med ytterligare 15 utbildningar som valt att påbörja processen. Tillsammans och i samverkan med branschen ska de svara på ett antal frågeställningar som berör de fyra blockområdena organisation och styrning, utbildningens fokus och innehåll, kreativ och stimulerande lärmiljö samt arbetslivets medverkan i utbildningen. Men framför allt handlar det om att hitta sätt att samarbeta där alla parter är engagerade och vinner något på den samverkan.

Visita har märkt att denna samverkan på många vis varit bristfällig på de flesta utbildningarna i landet. Till höstterminen 2021 antogs endast 1,4 % av alla ungdomar till Restaurang och livsmedelsprogrammet och ynka 0,8 % till Hotell och turismprogrammet. Om vi gemensamt inte kan utveckla utbildningarna riskerar vi att ännu färre söker dem och att de snart inte finns kvar. Därför är det avgörande att besöksnäringens företagare engagerar sig i utbildningarna och är med och driver utvecklingen framåt! Genom ert engagemang kan ni vara med och påverka att eleverna faktiskt lär sig de yrkeskunskaper som ni efterfrågar att de ska kunna samt att utbildningen håller den höga kvalitet som krävs för att eleverna ska bli anställningsbara. Läs gärna mer om hur branschens kan engagera sig i certifieringen av en utbildning här för att få en bättre bild av vilken skillnad just du kan göra för både utbildningarna och hela branschen (se framför allt sida 10). Detta är en möjlighet du inte vill missa!

Mer om fördelarna för dig i branschen

Läs mer om certifieringen på Världens Jobb

  • Vår första ansökningsomgång löpte under hösten 2021. Nu är vi i gång med vår andra som varar mellan januari – mars 2022. För de utbildningar som ännu inte inlett processen mot att certifiera sig kommer nya möjligheter i augusti 2022, då vi erbjuder två ansökningsomgångar per år. Läs gärna mer om certifieringen och ta del av vilka utbildningar som arbetar med Visitas certifieringsprocess på certifieringsportalen via Världens Jobb.

  • Under 2019 initierades projektet med att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell). Då förankrades modellen hos relevanta parter/intressenter såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 påbörjade vi det praktiska arbetet med att vidareutveckla och färdigställa kvalitetssäkringsmodellen för att ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. Under hösten 2021 löpte en första ansökningsomgång och i början på 2022 öppnade nästa. Arbetet görs tillsammans med Sveriges bagare & konditorer och i slutändan önskar vi skapa en välfungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.

Johanna-Schub

Johanna Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen