Publicerad 2021-01-15
Därför behövs en kvalitetssäkringsmodell

Besöksnäringen och dess utbildningar har i många år kämpat med ett minskat intresse för utbildningarna från både branschen och de studerandes sida. Utbildningarna skiljer sig också åt i landet, med en varierad kvalitet som resultat. Därför är ett arbete med att säkra kvaliteten på landets gymnasieutbildningar av intresse för alla – yrkeslärare, rektorer, studerande, föräldrar, studie- och yrkesvägledare med flera, men framför allt för branschen själv. När besöksnäringen väl påbörjar sin återhämtning från coronakrisen tror vi att behovet kommer vara större än någonsin av utbildningar som håller hög kvalitet och bidrar med kompetenta framtida medarbetare.

Frågan om den långsiktiga kompetensförsörjningen är otroligt viktig. Syftet med projektet är att öka och främja samarbetet mellan det gymnasiala utbildningsväsendet och besöksnäringen för att säkerställa att utbildningarna levererar de yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som främjar anställningsbarhet.

Kort presentation av projektet

Stort intresse hos utbildningarna – nu krävs samverkan med branschen

Mellan den 3 – 20 maj kunde utbildningarna intresseanmäla sig. En intresseanmälan gav utbildningarna värdefull information inför den officiella ansökan som öppnar den 2 augusti, så som de frågeställningar som certifieringen bygger på. Intresset för certifieringen var stort och det är glädjande att 48 kommuner, fördelat på 60 skolor och över 80 utbildningar anmälde sitt intresse! Nu gäller det att alla de intresseanmälda utbildningarna att går vidare och lämnar in sin ansökan för att bli certifierade. En fullständig förteckning över alla intresseanmälda utbildningar finns här.

Fram till den 15 augusti är det möjligt för alla gymnasieutbildningar att via sina huvudmän (fristående/kommunala) göra den slutgiltiga anmälan för att få åtkomst till den officiella ansökan som öppnar den 2 augusti, oavsett om utbildningen varit intresseanmäld eller ej. Ni hittar anmälan och mer information via denna länk – missa inte chansen!

För att en utbildning ska kunna certifieras krävs en samverkan med branschen – så nu är det även dags att besöksnäringens branschföreträdare matchar utbildningarnas intresse. Genom att samarbeta med utbildningarna kan ni vara med och påverka att eleverna faktiskt lär sig de yrkeskunskaper som ni efterfrågar att de ska kunna. Missa inte denna möjlighet! Ta kontakt med oss eller direkt med skolorna om ni är intresserade av kompetensförsörjningsfrågan och vill veta mer om kvalitetssäkringen. Läs även gärna detta utkast på frågeställningarna som utbildningarna ska besvara tillsammans med er branschrepresentanter, för att få en bättre bild av vilken skillnad just du kan göra.

Mer om fördelarna för dig i branschen

  • Under 2019 initierades projektet med att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell). Då förankrades modellen hos relevanta parter/intressenter såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 påbörjade vi det praktiska arbetet med att vidareutveckla kvalitetssäkringsmodellen och ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. I slutändan önskar vi skapa en väl fungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.

Johanna-Schub

Johanna Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen