Publicerad 2021-01-15
Därför behövs en kvalitetssäkringsmodell

Besöksnäringen och dess utbildningar har i många år kämpat med ett minskat intresse för utbildningarna från både branschen och de studerandes sida. Utbildningarna skiljer sig också åt i landet, med en varierad kvalitet som resultat. Därför är ett arbete med att säkra kvaliteten på landets gymnasieutbildningar av intresse för alla – yrkeslärare, rektorer, studerande, föräldrar, studie- och yrkesvägledare med flera, men framför allt för branschen själv. När besöksnäringen väl påbörjar sin återhämtning från coronakrisen tror vi att behovet kommer vara större än någonsin av utbildningar som håller hög kvalitet och bidrar med kompetenta framtida medarbetare.

Frågan om den långsiktiga kompetensförsörjningen är otroligt viktig. Syftet med att certifiera landets utbildningar på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet är att säkra att deras kvalitet möter branschens krav. Detta sker via ett ökat och främjat samarbetet mellan det gymnasiala utbildningsväsendet och besöksnäringen för att säkerställa att utbildningarna levererar de yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som främjar anställningsbarhet.

Kort presentation av projektet

Stort intresse hos utbildningarna – nu krävs samverkan med branschen

Intresset för att genom certifieringen öka kvaliteten på utbildningarna och stärka samverkan med branschen har från skolornas sida varit stort sedan Visita vid årsskiftet startade arbetet med att utveckla modellen. Den 2 augusti öppnade ansökningsportalen för de utbildningar som anmält sig och det är glädjande att hela 63 utbildningar på 36 skolor runt om i landet nu påbörjat processen mot att certifiera sina utbildningar. Processen består av att utbildningarna tillsammans med branschen ska svara på ett antal frågeställningar som berör de fyra blockområdena organisation och styrning, utbildningens fokus och innehåll, kreativ och stimulerande lärmiljö samt arbetslivets medverkan i utbildningen.

För att en utbildning ska nå certifieringens mål krävs en samverkan med branschen. Därför är det avgörande att besöksnäringens branschföreträdare engagerar sig i utbildningars certifieringsarbete! På så sätt kan ni vara med och påverka att eleverna faktiskt lär sig de yrkeskunskaper som ni efterfrågar att de ska kunna samt att utbildningen håller den höga kvalitet som krävs för en främjad anställningsbarhet. Läs gärna detta utkast på frågeställningarna för att få en bättre bild av vilken skillnad just du kan göra för både utbildningen och hela branschen. Missa inte denna möjlighet!

Mer om fördelarna för dig i branschen

Läs mer om certifieringen på Världens Jobb

  • Anmälan för ansökningsomgången för 2021 har nu stängt och vi kommer under hösten att bearbeta utbildningarnas ansökningar. De första utbildningarna kommer att certifieras innan årsskiftet 2021/2022 och nästa ansökningsomgång öppnar i augusti 2022. Läs gärna mer om certifieringen och ta del av vilka utbildningar som arbetar med Visitas certifieringsprocess på Världens Jobb.

  • Under 2019 initierades projektet med att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell). Då förankrades modellen hos relevanta parter/intressenter såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 påbörjade vi det praktiska arbetet med att vidareutveckla kvalitetssäkringsmodellen och ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. I slutändan önskar vi skapa en väl fungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.

Johanna-Schub

Johanna Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen