Publicerad 2021-01-15

Idén är sprungen ur den verklighet som branschen och skolan lever med – det vill säga svårigheten för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens, och skolans utmaningar att attrahera elever till programmen. Besöksnäringen har fram till Coronakrisen varit en av de snabbast växande och arbetskraftsintensiva näringarna vilket ökat behovet av kompetens på både lång och kort sikt. När branschen väl kan påbörja sin återhämtning är vi övertygade om att behovet av utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen kommer att vara fortsatt stort. Besöksnäringen är en bransch där många får första jobbet, men förutsättningarna ska vara sådana att fler också har karriärens sista jobb inom näringen.

2019 initierades projektet med syfte att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell) som är anpassad till branschens krav och med skolans förutsättningar i åtanke. Projektets första fas är slutfört och modellen är nu förankrad hos relevanta parter/intressenter – såsom skolorna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 tog projektet nästa steg och därmed påbörjas det praktiska arbetet med att vidareutveckla kvalitetssäkringsmodellen och ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. I slutändan önskar vi skapa en väl fungerande modell som skapar mervärde för både elever, skolor och bransch.

Skulle ert RL/HT-program vara intresserade av att bidra till framtagande av kvalitetssäkringsmodellen? Anmäl ert intresse och läs mer om projektets referensgrupper och testskolor här, så återkommer vi.

Är du bransch- eller utbildningsrepresentant och intresserad av kompetensförsörjningsfrågan och framtagandet av denna kvalitetssäkringsmodell för gymnasieskolans program? Ta gärna kontakt med oss, vi uppskattar alla inspel och idéer.

Johanna-Schub

Johanna Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen