Publicerad 2024-01-16

Därför behövs en kvalitetssäkring av utbildningarna

Utbildningarna inom besöksnäringen på gymnasial nivå (gymnasieskolan och yrkesvux) har i många år kämpat med ett minskat söktryck och intresse från både elever och branschen. Även om vi nu ser tendenser på att trenden kan vara bruten, är frågan om kvalitet fortsatt viktig att prioritera. Dels för att säkerställa att det finns en ökad likvärdighet i vad eleverna lär sig på utbildningarna oavsett var i landet de läser dem, så väl som att eleverna är anställningsbara efter utbildningen. Idag är det svårt för branschen att veta vad eleverna faktiskt lär sig på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet, vilket Visita vill ändra på via denna kvalitetssäkring.

Syftet med att genom en kvalitetssäkring certifiera landets utbildningar är framför allt för att säkra att utbildningarnas kvalitet verkligen möter branschens krav och behov. Lär sig eleverna de yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som faktiskt efterfrågas av er i branschen och som gör dem anställningsbara? Visita vill också, genom att stärka kvaliteten på utbildningarna, skapa mer attraktiva utbildningar som fler vill läsa med målet om att fler också vill stanna och arbeta i världens roligaste bransch.

Kort presentation av projektet

Det är du som företagare i besöksnäringen som ska vara med och påverka och förändra

Intresset för kvalitetssäkringen hos landets gymnasieskolor har varit stort. Certifieringsarbetet har pågått sedan hösten 2021 och i dagsläget har vi fjorton certifierade utbildningar i Alingsås, Ystad, Umeå, Ryssby, Malmö, Helsingborg, Osby, Gävle och Herrljunga. Sammanlagt arbetar över 60 utbildningar inom Hotell- och turism samt Restaurang och livsmedelsprogrammet runt om i landet med kvalitetssäkringsprocessen.

Tillsammans och i samverkan med er företagare i branschen ska utbildningarna svara på ett antal frågeställningar som berör de fyra blockområdena organisation och styrning, utbildningens fokus och innehåll, kreativ och stimulerande lärmiljö samt arbetslivets medverkan i utbildningen. Men framför allt handlar det om att hitta sätt att samarbeta där alla parter är engagerade och vinner något på den samverkan.

Det är tydligt skrivet i Skollagen att branschen ska vara med och ha inflytande över utbildningarna, och det är dags att vi också tar vårt ansvar i att påverka och utveckla utbildningarna. Hotell och turismprogrammet är idag Sveriges minsta gymnasieprogram, även om antalet antagna till höstterminen 2023 ökade med hela 47 %. Restaurang och livsmedelsprogrammet är något större och hade en mer försiktig positiv ökning med 12 %, vilket också är fantastiskt roligt. Vi ser att de utbildningar som är certifierade eller i processen att certifieras har ett högre söktryck och i högre utsträckning också fyller sina platser på programmen. Men det är genom ert fortsatta engagemang i utbildningarna och för den långsiktiga kompetensförsörjningen som vi kan få ännu fler sökande till utbildningarna och säkerställa att denna positiva trend håller i sig!

Läs gärna mer via länkarna nedan om hur du kan engagera dig i certifieringen av en utbildning för att få en bättre bild av vilken skillnad just du kan göra för både utbildningarna och hela branschen. Detta är en möjlighet du inte vill missa! Visita har också börjat arbeta med att kvalitetssäkra vuxenutbildningar enligt samma modell och tänk.

Visita har också börjat arbeta med att kvalitetssäkra vuxenutbildningar enligt samma modell och tänk. Du kan läsa mer om det arbetet här!

Läs mer

Mer om fördelarna för dig i branschen

Läs mer om certifieringen på Världens Jobb

Ansökan 2024

Sedan starten 2021 har vi haft fem ansökningsomgångar, och nu har vi öppnat upp för en sjätte omgång. All information om kvalitetssäkringsprocessen, ansökningsomgångarna och vilka utbildningar som hittills certifierats finns på Världens Jobb. Vill ni anmäla er utbildning till certifieringen gör ni det via denna länk fram till och med den 9 februari.

Kort om bakgrunden till kvalitetssäkringen

Under 2019 initierades projektet med att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell). Då förankrades modellen hos relevanta parter/intressenter såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 påbörjade vi det praktiska arbetet med att vidareutveckla och färdigställa kvalitetssäkringsmodellen för att ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. Under hösten 2021 löpte en första ansökningsomgång och har sedan efterföljts av ytterligare omgångar varje vår och höst. Arbetet görs tillsammans med Sveriges bagare & konditorer och i slutändan önskar vi skapa en välfungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.


Kontakt

Johanna-Schub

Johanna Hallén Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen