Publicerad 2023-01-11

Därför behövs en kvalitetssäkringsmodell

Utbildningarna inom besöksnäringen på gymnasial nivå (gymnasieskolan och yrkesvux) har i många år kämpat med ett minskat söktryck och intresse från både elever och branschen. Även om vi nu ser tendenser på att trenden kan vara bruten, är frågan om kvalitet fortsatt viktig att prioritera. Dels för att säkerställa att det finns en ökad likvärdighet i vad eleverna lär sig på utbildningarna oavsett var i landet de läser dem, så väl som att eleverna är anställningsbara efter utbildningen. Idag är det svårt för branschen att veta vad eleverna faktiskt lär sig på Hotell och turism- samt Restaurang och livsmedelsprogrammet, vilket Visita vill ändra på via denna kvalitetssäkring.

Syftet med att genom en kvalitetssäkring certifiera landets utbildningar är framför allt för att säkra att utbildningarnas kvalitet verkligen möter branschens krav och behov. Lär sig eleverna de yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser som faktiskt efterfrågas av er i branschen och som gör dem anställningsbara? Visita vill också, genom att stärka kvaliteten på utbildningarna, skapa mer attraktiva utbildningar som fler vill läsa med målet om att fler också vill stanna och arbeta i världens roligaste bransch.

Kort presentation av projektet

Det är du som företagare i besöksnäringen som ska vara med och påverka och förändra

Intresset för kvalitetssäkringen hos landets gymnasieskolor har varit stort. Certifieringsarbetet har pågått sedan hösten 2021 och i dagsläget har vi sju certifierade utbildningar i Alingsås, Ystad, Umeå, Ryssby, Malmö och Helsingborg. Sammanlagt arbetar närmare 40 utbildningar inom Hotell- och turism samt Restaurang och livsmedelsprogrammet runt om i landet med kvalitetssäkringsprocessen. Visita kommer under 2023 att börja undersöka möjligheterna att även certifiera utbildningarna på yrkesvux.

Tillsammans och i samverkan med er företagare i branschen ska utbildningarna svara på ett antal frågeställningar som berör de fyra blockområdena organisation och styrning, utbildningens fokus och innehåll, kreativ och stimulerande lärmiljö samt arbetslivets medverkan i utbildningen. Men framför allt handlar det om att hitta sätt att samarbeta där alla parter är engagerade och vinner något på den samverkan.

Det är tydligt skrivet i Skollagen att branschen ska vara med och ha inflytande över utbildningarna, och det är dags att vi också tar vårt ansvar i att påverka och utveckla utbildningarna. Hotell och turismprogrammet är idag Sveriges minsta gymnasieprogram, även om antalet sökande till höstterminen 2022 ökade med + 44 %. Restaurang och livsmedel är något större, och hade en mer försiktig positiv ökning med 15 %. Det är genom ert fortsatta engagemang i utbildningarna och för den långsiktiga kompetensförsörjningen som vi kan få ännu fler sökande till utbildningarna och säkerställa att denna positiva trend håller i sig!

Läs gärna mer om hur du kan engagera dig i certifieringen av en utbildning här för att få en bättre bild av vilken skillnad just du kan göra för både utbildningarna och hela branschen (se framför allt sida 10). Detta är en möjlighet du inte vill missa!

Mer om fördelarna för dig i branschen

Läs mer om certifieringen på Världens Jobb

  • Vår första ansökningsomgång löpte under hösten 2021 och den andra under våren 2022. Vår tredje omgång löper från augusti 2022, och totalt har 11 nya utbildningar anmält sig, på skolor mellan Lund och Boden. Läs gärna mer om certifieringen och ta del av vilka utbildningar som arbetar med Visitas certifieringsprocess på certifieringsportalen via Världens Jobb.

  • Under 2019 initierades projektet med att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell). Då förankrades modellen hos relevanta parter/intressenter såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 påbörjade vi det praktiska arbetet med att vidareutveckla och färdigställa kvalitetssäkringsmodellen för att ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. Under hösten 2021 löpte en första ansökningsomgång och i början på 2022 öppnade nästa, nu i augusti öppnade vår tredje omgång. Arbetet görs tillsammans med Sveriges bagare & konditorer och i slutändan önskar vi skapa en välfungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.


Kontakt

Johanna-Schub

Johanna Hallén Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen