Publicerad 2021-01-15

Idén är sprungen ur den verklighet som branschen och utbildningarna lever med – det vill säga svårigheten för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens, och utbildningarnas utmaningar att attrahera elever till programmen. Besöksnäringen har fram till Coronakrisen varit en av de snabbast växande och arbetskraftsintensiva näringarna vilket ökat behovet av kompetens på både lång och kort sikt. När branschen väl kan påbörja sin återhämtning är vi övertygade om att behovet av utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen kommer att vara fortsatt stort. Besöksnäringen är en bransch där många får första jobbet, men förutsättningarna ska vara sådana att fler också har karriärens sista jobb inom näringen.

2019 initierades projektet med syfte att ta fram en kvalitetssäkringsmodell (också kallad certifieringsmodell) som är anpassad till branschens krav och med utbildningarnas förutsättningar i åtanke. Projektets första fas är slutfört och modellen är nu förankrad hos relevanta parter/intressenter – såsom utbildningarna, facket och inte minst, branschen själva. I januari 2021 tog projektet nästa steg och därmed påbörjas det praktiska arbetet med att vidareutveckla kvalitetssäkringsmodellen och ta denna vidare ut på gymnasieskolorna. I slutändan önskar vi skapa en väl fungerande modell som skapar mervärde för både elever, utbildningar och bransch.

Nu har projektet nått nästa fas, och mellan den 3 – 20 maj kan utbildningarnas huvudmän (fristående eller kommunala) intresseanmäla sina utbildningar inom Hotell- och Turism samt Restaurang- och Livsmedel. En intresseanmälan ger er utbildning värdefull information inför den officiella ansökan som öppnar den 2 augusti. Exempel på information är de frågeställningar som certifieringen bygger på. Vid behov kan utbildningen även få stöttning av Visita i arbetet att knyta branschkontakter till utbildningen och certifieringsarbetet. Intresseanmälan är öppen den 3 – 20 maj – så passa på och skicka in er anmälan! Du hittar intresseanmälan via denna länk.

Är du bransch- eller utbildningsrepresentant och intresserad av kompetensförsörjningsfrågan och framtagandet av denna kvalitetssäkringsmodell för gymnasieskolans program? Ta gärna kontakt med oss, vi uppskattar alla inspel och idéer.

Här kan du se en kort presentation av projektet.

Johanna-Schub

Johanna Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen