Publicerad 2023-06-02

Världens jobb

Världen jobb är ett koncept som riktar sig till unga människor som ännu inte börjat gymnasiet. Den primära målgruppen är elever i slutet av årskurs 8 och början av årskurs 9 som ska välja gymnasium inom det närmsta året. Här lyfter vi fram de stora möjligheterna till jobb på många roliga platser, och därmed också att det är en biljett in i vuxenlivet. Inom ramen för Världens jobb arrangeras också Kockduellen – en matlagningstävling för högstadiet. Konceptet är långsiktigt och har sin mest aktiva period under höst och vinter.

Anmälan är öppen

Grundskolor kan nu anmäla sig till Kockduellen 2023/24 via följande länk.

Kockduellen är en matlagningstävling för högstadieelever som går i årskurs 8 och 9. Tävlingen arrangeras inom ramen för hem- och konsumentkunskapen och genomförs i fyra steg: skoltävlingstadsfinalkval till riksfinal och slutligen riksfinal. Kockduellen är en tävling som samlar högstadieelever, hem- och konsumentkunskapslärare och gymnasieskolor med Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.

En karriär tack

En karriär tack har två målgrupper med det gemensamt att de är äldre än gymnasieålder. Den första målgruppen är människor som vill växla bransch eller av annan anledning söker efter ny utbildning och jobb senare i livet. Den andra målgruppen är människor med utbildning och/eller erfarenhet från besöksnäringen men som av någon anledning bytt näring. Konceptet lyfter fram de stora möjligheten till en karriär, både avseende roller och branscher, och visar upp en fart- och lustfylld näring där både medarbetare och gäster har roligt.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen