Publicerad 2022-10-03

Visitas mentorsnätverk

Visitas Mentorsnätverk (tidigare Kulnet) är ett ettårigt nätverksprogram som riktar sig till ledare inom besöksnäringen som hunnit arbeta som ledare under minst 5-10 år. Målen är bland annat att deltagarna ska utveckla sig och sitt ledarskap på både ett personlig och professionellt plan samt hitta en balans mellan dessa. Varje adept matchas mot en mentor som de under programmets gång träffar både enskilt och i grupp med övriga adepter och mentorer.

Sedan starten 2001 har närmare 400 adepter med många olika typer av chefsbefattningar inom besöknäringen deltagit. Inför varje nätverksår intervjuas både adepter och mentorer för att säkerställa matchningen. Programmet vänder sig endast till Visitas medlemsföretag.

Restaurangkök

Varför söka till Visitas mentorsnätverk?

Det centrala för Visitas mentorsnätverk är utveckling. Fokus under året kommer vara utveckling i din ledarroll, men framför allt ligger fokus på din personliga utveckling. Detta är en resa som du och din personligt matchade mentor tillsammans genomför vilket gör Visitas mentorsnätverk unikt! Mentorerna inom Visita mentorsnätverk har alla stor erfarenhet av att kombinera aktivt arbete med personlig utveckling och alla har en nära koppling till besöksnäringen. De kommer inte att leda dig igenom olika arbetsuppgifter utan finnas där som ett stöd, bollplank och sparring och som tar sig tid att lyssna och ställa utvecklande och många gånger utmanande frågor. Även nätverkandet som sådant är centralt och många, såväl deltagare som mentorer, knyter värdefulla kontakter inom besöksnäringen. Kontakter som blivit viktiga för både den fortsatta karriären och livet utanför jobbet.

 • Utveckling tar tid. Du måste avsätta tid och vara tydlig på din arbetsplats när det gäller ditt deltagande på mentormöten samt planerade inspirationsseminarier och nätverksträffar. Din chef måste vara medveten om att tid från verksamheten kommer gå till utvecklingsarbete, men att det också är tid som är en långsiktig investering.

  Mentorerna ställer upp utan ersättning och det är viktigt att visa respekt för dennes tid. Din mentor kommer att ge dig full uppmärksamhet under era möten.
  De gemensamma träffarna är obligatoriska. Du kommer därför få ett schema redan inledningsvis för att kunna planera in dessa.

  Om du bor utanför Stockholm kommer det innebära resor till våra möten. Vi tror att det är viktigt att du kan delta fysiskt och att resorna inte utgör ett hinder. Detta då vi ser att nätverkandet har ett syfte i sig.

  Dialogen och mötena med din mentor utgör kärnan i programmet och kan ge oerhört mycket om du är väl förberedd inför mötena. Då det är du och dina behov som styr processen bör du noga tänka igenom det du vill ta upp och arbeta med på kort och lång sikt.

  Mentorn finns där för dig oavsett om dina frågor är små eller stora. Du har möjlighet att utnyttja mentorns erfarenheter och kunskap i utvecklingen av ditt eget ledarskap. Förtroende, ärlighet och prestigelöshet i dialogen samt ömsesidig tystnadsplikt gäller.

  Programmet fokuserar på dig som individ, ditt ledarskap, din utveckling i jobbet och balansen i tillvaron.

 • Det ettåriga programmet startar i januari och avslutas i slutet på november. Mentorprogrammen bygger på dialogen mellan adepten och mentorn och de flesta träffas 6 – 12 gånger under året. Är det lite längre avstånd används ofta digitala möten eller telefon. Tillsammans hittar ni ett arbetssätt som passar er. Fem gånger per år träffas hela nätverket för gemensamma nätverksträffar kvällstid. Adepterna ses också för tre arbetsluncher fördelade över året.

  • Du har en befattning där du har personalansvar
  • Du har minst 5- 10 års erfarenhet av ledande befattningar
  • Du har en uttalad vilja att utvecklas i ditt ledarskap
  • Din arbetsgivare är medlem i Visita.
 • Deltagaravgiften är 20 000 kronor och avgiften täcker arvoden för föreläsare, konferenslokaler, mat och mentorernas reseersättning till nätverksträffarna.

  För dig som deltar i Visitas mentorsprogram finns möjlighet att söka ett utbildningsstipendium

 • Skriv dina kontaktuppgifter samt bifoga ditt CV och ett personligt brev.

  Välkommen att skicka din intresseanmälan till Oscar von Reis.


Leadership Academy

Leadership Academy har haft lite olika form under åren men fokus har alltid varit att utbilda och stärka branschens unga ledare. Kraven på att få vara en del av Leadership Academy är att du ännu inte får ha fyllt 30 år, arbetar i ett Visitaanslutet företag samt har haft en ledarroll under minst ett år.

Vanligtvis är nätverksträffarna 1 till 2 dagar och då utrustas deltagarna med grundkunskaper i bland annat ledarskap, hur man bygger framgångsrika team samt hur man genomför och hanterar svåra samtal. Nätverket drivs av Visita och vill ge unga medarbetare möjlighet att växa och utvecklas med likasinnade samt vara med och påverka hur näringen ska se ut i framtiden.


Kontakt

Vill du veta mer om Visitas mentorsnätverk eller Leadership Academy? Välkommen att kontakta oss!

Oscar von Reis

Utbildningsutvecklare
Visita mentorsnätverk, Leadership Academy, VisitaAkademin.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen