Publicerad 2024-03-13

Vad är Visitas mentorsnätverk?

Visitas Mentorsnätverk är ett ettårigt nätverksprogram som riktar sig till ledare inom besöksnäringen som hunnit arbeta som ledare under minst 5–10 år.

Målen är bland annat att deltagarna ska utveckla sig och sitt ledarskap på både ett personlig och professionellt plan samt hitta en balans mellan dessa.

Som adept matchas du mot en erfaren mentor som du under programmets gång träffar både enskilt och i grupp med övriga adepter och mentorer.

Inför varje nätverksår intervjuas både adepter och mentorer för att säkerställa matchningen. Programmet vänder sig endast till Visitas medlemsföretag.

Restaurangkök

För dig som adept

Varför söka till Visitas mentorsnätverk?

Det centrala för Visitas mentorsnätverk är utveckling. Fokus under året kommer vara utveckling i din ledarroll, men framför allt ligger fokus på din personliga utveckling.

Vilka är nätverkets mentorer?

Mentorerna inom Visita mentorsnätverk har alla stor erfarenhet av att kombinera aktivt arbete med personlig utveckling och alla har en nära koppling till besöksnäringen. De kommer inte att leda dig igenom olika arbetsuppgifter utan finnas där som ett stöd, bollplank och sparring och som tar sig tid att lyssna och ställa utvecklande och många gånger utmanande frågor. Även nätverkandet som sådant är centralt och många, såväl deltagare som mentorer, knyter värdefulla kontakter inom besöksnäringen. Kontakter som är viktiga för både den fortsatta karriären och livet utanför jobbet.

Hur ser programmet ut?

Det ettåriga programmet startar i januari och avslutas i slutet på november. Mentorprogrammen bygger på dialogen mellan adepten och mentorn och de flesta träffas 6 – 12 gånger under året. Är det lite längre avstånd används ofta digitala möten eller telefon. Fem gånger per år träffas hela nätverket för gemensamma nätverksträffar kvällstid. Adepterna ses också för tre arbetsluncher fördelade över året.

 • Utveckling tar tid. Du måste avsätta tid och vara tydlig på din arbetsplats när det gäller ditt deltagande på mentormöten samt planerade inspirationsseminarier och nätverksträffar. Din chef måste vara medveten om att tid från verksamheten kommer gå till utvecklingsarbete, men att det också är tid som är en långsiktig investering.

  Mentorerna ställer upp utan ersättning och det är viktigt att visa respekt för dennes tid. Din mentor kommer att ge dig full uppmärksamhet under era möten.
  De gemensamma träffarna är obligatoriska. Du kommer därför få ett schema redan inledningsvis för att kunna planera in dessa.

  Om du bor utanför Stockholm kommer det innebära resor till våra möten. Vi tror att det är viktigt att du kan delta fysiskt och att resorna inte utgör ett hinder. Detta då vi ser att nätverkandet har ett syfte i sig.

  Dialogen och mötena med din mentor utgör kärnan i programmet och kan ge oerhört mycket om du är väl förberedd inför mötena. Då det är du och dina behov som styr processen bör du noga tänka igenom det du vill ta upp och arbeta med på kort och lång sikt.

  Mentorn finns där för dig oavsett om dina frågor är små eller stora. Du har möjlighet att utnyttja mentorns erfarenheter och kunskap i utvecklingen av ditt eget ledarskap. Förtroende, ärlighet och prestigelöshet i dialogen samt ömsesidig tystnadsplikt gäller.

  Programmet fokuserar på dig som individ, ditt ledarskap, din utveckling i jobbet och balansen i tillvaron.

  • Du har en befattning där du har personalansvar
  • Du har minst 5- 10 års erfarenhet av ledande befattningar
  • Du har en uttalad vilja att utvecklas i ditt ledarskap
  • Din arbetsgivare är medlem i Visita.
 • Deltagaravgiften är 20 000 kronor och avgiften täcker arvoden för föreläsare, konferenslokaler, mat och mentorernas reseersättning till nätverksträffarna.

  För dig som deltar i Visitas mentorsprogram finns möjlighet att söka ett utbildningsstipendium

Sök som adept till Visita mentorsnätverk 2025

Utveckla dig själv och ditt ledarskap.
Bygg starkare ledarskap.
Stärk ditt ledarskap och skapa framgång.

Skicka in din anmälan till Visitas mentorsnätverk här

Sista ansökningsdag 1 december 2024.


För dig som mentor

En mentor är en klok person som genom åren har fått en bred och gedigen livserfarenhet baserad på egna upplevelser. Mentorn är uppriktigt intresserad av människor och tycker om att se yngre förmågor växa och utvecklas. En mentor är allmänt aktad, har gott omdöme och rykte men inget behov av att hävda sig.

Vill du bli mentor i Visita mentorsnätverk?

Har du stor erfarenhet av att kombinera aktivt arbete med personlig utveckling och har en nära koppling till besöksnäringen samt brinner för att utveckling.
Kombinationen av mentorns karaktär och erfarenhet gör att han/hon kan bidra till en yngre chefsutveckling både som människa och chef. Livsvisdom kan man inte lära sig på högskolor och universitet.

 • En mentor är en klok person som genom åren har fått en bred och gedigen livserfarenhet baserad på egna upplevelser. Mentorn är uppriktigt intresserad av människor och tycker om att se yngre förmågor växa och utvecklas. En mentor är allmänt aktad, har gott omdöme och rykte men inget behov av att hävda sig.

  Ett mentorskap handlar om en inre och yttre resa som adept och mentor gör tillsammans där mentorn har rollen som stigfinnare, ledare och följeslagare.

  Mentorskapet ska kunna erbjuda en ”snabbkurs” i personlig utveckling och mognad – ett organiserat sätt för såväl mentor som adept att kliva ur sina vardagsroller och avsätta tid för dialog och reflektion.

  En mentor måste vara modig, våga lämna ut sig själv och inse att man kanske inte har svar på alla frågor. Man måste våga vara ifrågasatt och riskera att tappa kontrollen över kommunikationen för att låta adepten komma till sin rätt.

  En mentor bör inte vara för ambitiös utan snarare sansad och balanserad i sina ambitioner för adepten. Mentorn vägleder adepten i hans eller hennes arbets- och livssituation.

  • Endast för medlemmar i Visita
  • Har tydliga syften och mål
  • Utgår från adeptens behov
  • Har urvalskriterier för adepter och mentorer med en medveten matchning
  • Ger utbildning om roller, ansvar och förväntningar
  • Ett kontrakt formuleras
  • Har projektledare för stöd och samordning
  • Utvärderas regelbundet
 • Det ettåriga programmet startar i januari och avslutas i slutet på november. Mentorprogrammen bygger på dialogen mellan adepten och mentorn och de flesta träffas 6 – 12 gånger under året. Är det lite längre avstånd används ofta digitala möten eller telefon. Tillsammans hittar ni ett arbetssätt som passar er. Fem gånger per år träffas hela nätverket för gemensamma nätverksträffar kvällstid. Adepterna ses också för tre arbetsluncher fördelade över året.

Kontakt

Vill du veta mer om Visitas mentorsnätverk? Välkommen att kontakta oss!

Oscar von Reis

Utbildningsutvecklare
Visita mentorsnätverk, Leadership Academy, VisitaAkademin.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen