Publicerad 2019-09-04

Visitas stipendium för yrkesverksamma personer (ej vid studier)

Tyra och Agnar Meurlings stiftelse kommer 2 gånger under 2022 att utlysa ett extra stipendium till ett begränsat antal personer som redan är yrkesverksamma i branschen men som har till syfte att förkovra sig ytterligare inom hotell- eller restaurangyrket genom praktik utanför Sveriges gränser. 

 • Stipendiet riktar sig till dig som redan är yrkesverksam men har till syfte att förkovra dig ytterligare inom hotell- eller restaurangyrket genom praktik utanför Sveriges gränser. Praktiken ska göras hos en etablerad arbetsgivare på heltid och under minst 3 veckor.

  Du som söker stipendiet ska

  • vara under 30 år
  • ha svenskt medborgarskap

  samt uppfylla något av följande meriter:

  • Gymnasieexamen från Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Minst ett års utbildning på YH- eller universitets/högskolenivå inom hotell eller restaurang
  • Minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid i branschen

  Observera att du inte kan söka detta stipendium under pågående utbildningsperiod om du redan har beviljats Visitas utbildningsstipendium för densamma.

 • Beloppet är under 2022 fastställt till max 15 000:- och är beroende av praktikens omfattning samt återrapportering från sökanden.

 • Börja med att skapa ett användarkonto hos oss via ansökningslänken i den blå rutan nedan. När du skapat ditt konto ska du välja ”stipendium för yrkesverksamma personer”

  Läs följande text noga för att veta vad du ska bifoga till din ansökan:

  För att styrka att du uppfyller kriterierna för ålder och medborgarskap så behöver du bifoga ett personbevis till din ansökan. Detta laddar du enkelt ner från Skatteverkets hemsida.

  Du behöver även bifoga dina godkända gymnasiebetyg från Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller dina betyg från annan branschinriktad utbildning (minst 1 år) vid högskola, yrkeshögskola eller universitet.

  Har du inte något av ovanstående så ska du i stället bifoga arbetsintyg från relevant arbetsgivare som styrker minst 3 års branschvana.

  Slutligen behöver du bifoga ett intyg från din blivande praktikplats där det framgår hur många timmar, samt under vilken period du ska praktisera. Intyget ska vara undertecknat av handledare.

  Du kommer få ett automatiskt svar när din ansökan är mottagen. När ansökningarna är granskade ca 4 veckor efter att ansökningsperioden stängt får du även ett besked om avslag eller beviljande.

 • Utlysningsperioden är öppen 1 december 2022 till 15 februari 2023 .

  Ansökning kan endast ske inom utlysningsperioderna.

 • Besluten tas i regel inom fyra veckor efter att utlysningen stängt. Efter att besluten är fattade skickas ett mail till alla sökande oavsett om man fått ansökan beviljad eller ej.

Visitas utbildningstipendium

Ska du studera vidare inom hotell eller restaurang kan du få hjälp med studiefinansiering genom Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond eller Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse. Studierna ska bedrivas på heltid vid någon YH-utbildning eller branschinriktad högskola/universitet i Sverige eller utomlands.

 Läs mer om historien bakom stiftelserna

 • Visita delar två gånger om året ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av studiekostnader. Studierna ska falla inom ramen för specifikt hotell- och/eller restaurangbranschen.

  Du som söker stipendiet ska

  • vara under 30 år
  • ha svenskt medborgarskap

  samt uppfylla något av följande meriter:

  • Gymnasieexamen från Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Minst ett års utbildning på YH- eller universitets/högskolenivå inom hotell eller restaurang
  • 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid i branschen.

  Studierna bör även ha påbörjats och bedrivas på heltid vid ansökningstillfället. Stipendierna beviljas ej retroaktivt.

 • Beloppet varierar beroende på antal sökande och den årliga avkastningen av de förvaltade stiftelsernas medel.

 • Börja med att skapa ett användarkonto hos oss via ansökningslänken. När du skapat ditt konto kan du enkelt välja att antingen söka stipendium eller förlängning av stipendium i rullgardinsmenyn (se info om förlängning nedan).

  Läs följande text noga för att veta vad du ska bifoga till din ansökan:

  Om du söker stipendium för första gången måste du alltid bifoga ett personbevis (detta laddas enkelt ned från skatteverkets hemsida, även bild på pass godtas, dock ej bild på körkort) samt antagningsbesked till din nya utbildning.

  Om du påbörjat din utbildning och läst minst 1 år måste du också bifoga ett färskt betygsutdrag.

  Har du inte läst ett år på utbildningen ännu måste du även bifoga något av följande

  1. Gymnasieexamensbevis från Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  eller

  2. Kopior av arbetsbetyg som styrker att du arbetat inom hotell och eller restaurang i sammanlagt minst 3 år på heltid.

  Du kommer få ett automatiskt svar när din ansökan är mottagen. När ansökningarna är granskade ca 4 veckor efter att ansökningsperioden stängt får du även ett besked om avslag eller beviljande.

 • Har du redan tilldelats Visitas utbildningsstipendium?

  Då kan du ansöka om att få stipendiet förlängt terminsvis studietiden ut. Ansökan beviljas under förutsättning att studierna klaras av i normal studietakt. Om du hunnit ta examen men vill fortsätta med ytterligare studier är du välkommen att göra en nyansökan.

  Hur går förlängningsansökan till?

  Logga in på ditt användarkonto via länken nedan och välj alternativet förlängning av utbildningsstipendium i rullgardinsmenyn. Du kommer bli ombedd att skriva några motiverande rader samt att bifoga ett färskt betygsutdrag eller praktikintyg som visar att du klarat föregående termins studier. Skulle det förekomma avvikelser beskrivs dessa samt orsaken i textrutan för motivering. Har du inget användarkonto sedan tidigare klickar du på länken ”till ansökan” och sedan skapa nytt konto.

 • Utlysningsperiod för Nyansökan av stipendium VT 2023 är öppen 1 januari till 26 februari 2023.

  Utlysningsperiod för Förlängning av stipendium VT 2023 är öppen 1 januari till 5 mars 2023.

  Ansökning kan endast ske inom utlysningsperioderna inför varje beslutsperiod, har ansökningstiden gått ut måste du alltså vänta med din ansökan till nästa utlysning.

 • Besluten tas i regel inom fyra veckor efter att utlysningen stängt. Efter att besluten är fattade skickas ett mail till alla sökande oavsett om man fått ansökan beviljad eller ej.

 

Bidrag till behövande och/eller arbetsoförmögna

Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs minnesfond delar ut bidrag till behövande som varit verksamma i hotell-och restaurangbranschen. Tillhör du målgruppen som behövande enligt stiftelsen och skatteverkets ställningstaganden – kan du söka bidrag från oss.

 • Förutom kravet på arbetslivserfarenhet i minst 3 år på heltid från den enskilda hotell- och/eller restaurangnäringen följer vi Skatteverkets praxis som tillämpas vid bedömning av ansökningar av tillfälliga ekonomiska bidrag. Exempelvis ska den som söker bidrag räknas som ekonomiskt behövande vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst inte får överstiga 193 200 kr och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar, inte får överstiga ett basbelopp vilket för 2022 är 48 300 kr. Det tas även hänsyn till maka/make/sambo och ev. hemmavarande barns inkomst.

  Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 • Ansökningsblankett för att söka bidrag

  Ansökan skickas till Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs minnesfond, box 3546, 103 69 Stockholm.

  Komplettera ansökningsblanketten med

  • Ett kort brev som sammanfattar och beskriver din situation och behovet av bidrag
  • Ett personbevis av typen ”Bankärende”. Blanketten beställs genom Skatteverket
  • Kopior av intyg som visar på arbetsoförmögenhet i förekommande fall
  • Kopior på senaste inkomstdeklarationen, inklusive specifikationen, för både sökanden och eventuell sammanboende, maka/make eller hemmavarande vuxet barn.
  • Kopia på eventuell annat dokument som kan vara relevant för bedömningen
  • Kopior på arbetsbetyg, arbetsgivarintyg, anställningsbevis eller liknande som styrker verksamhet i branschen i minst 3 år på heltid
 • Bidragsansökningar behandlas fyra gånger om året i mars, juni, oktober och december. Eventuellt beviljat belopp betalas ut månaden efter beslutsdatumet.

Susanne Larsson

Kurs- och stiftelseadministratör
Administration av Visitas stiftelser samt utbildningar inom VisitaAkdademin.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen