Publicerad 2019-08-30
Delaktighet, meningsfullhet och bra arbetsvillkor är faktorer som skapar en god arbetsmiljö och bra resultat.

Skapa goda arbetsförhållanden

Att skapa goda arbetsförhållanden handlar om att sätta spelregler som visar på respekt men också ger alla möjlighet att påverka och bidra till att hela tiden förbättra verksamheten. Gemensamt för mikroföretaget och storkoncernen är medarbetarnas grundläggande behov av respekt, inflytande och möjlighet till utveckling. Detta gäller såväl lokalt som globalt.

Så kommer du igång

  • Inför ett system för utvecklingssamtal för dina medarbetare.
  • Dra nytta av kraven och reglerna i svensk arbetsmiljölagstiftning.
  • Se till att eventuella entreprenadföretag har bra arbetsförhållanden.
  • Sätt upp tydliga mål för ert hållbarhetsarbete.
  • Köp produkter märkta med Fairtrade eller annan social hållbarhetsmärkning.

Föregå med gott exempel

Att som ledare ”leva som man lär” är helt avgörande för framgången för varje form av hållbarhetsarbete och den personliga övertygelsen och det egna engagemanget är nyckeln för att lyckas. Att föregå med gott exempel inspirerar såväl medarbetare som gäster och besökare. De goda exemplen kan vara både i det lilla och mer omfattande. Från den biogasdrivna tjänstebilen eller eldrivna tjänstecykeln till de modiga större investeringsbesluten i en energiomställning.

Utmaningar

Sverige ligger jämförelsevis långt fram när det gäller respekten för mänskliga rättigheter samt att lagstifta och sluta avtal om bra och rättvisa arbetsförhållanden. Men många känner till att en del utländska bärplockare behandlas ovärdigt eller problematiken kring byggbranschen och dess frustration inför europeiseringen. Vad gäller och hur ska jag som företagare förhålla mig till detta? Likaså återkommande artiklar om bristande arbetsförhållanden och oklara rutiner hos ett fåtal mindre nogräknade företag bland underleverantörer av tjänster, till exempel nattstädning.

Och så gäller det förstås att läsa in, och fullt ut dra fördelarna av, våra kollektivavtal som branschens företrädare sluter. Utöver lönenivåer och regler innehåller de många bra och viktiga delar konstruerade för att bidra till branschens utveckling.

Lyfter vi sedan blicken och funderar på vår möjlighet att påverka också globalt, blir möjligheterna enorma.

I näringslivet har vi ibland en tendens att se arbetet med arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i andra länder som enbart en mellanstatlig fråga och långt ifrån vår dagliga verklighet. I spåren av en globaliserad handel och ekonomi har vi en ny verklighet där vi, som liten aktör i ett avlägset land, måste stå upp för och driva dessa frågor framåt.

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen regleras arbetsgivarnas skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala samt arbetets innehåll.

Så går du vidare

  1. Dra nytta av Visitas kunskapsbank om arbetsmiljöfrågor. Inför exempelvis Lönepusslet på ert företag, en bra arbetsmodell för lokal lönebildning.
  2. Fundera på hur du kan köpa in produkter ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv (mer information kan du hitta på sidan Hållbara inköp och rätt leverantörer).
  3. Utse ett eller flera arbetsmiljöombud på er arbetsplats som kan engagera och entusiasmera övriga kollegor inom arbetsmiljölagen.
  4. Utbilda medarbetarna kontinuerligt med ”bra arbetsmiljö”-utbildningar som till exempel www.battrevardag.nu. Följ upp dessa utbildningar och låt deltagarna som gick utbildningen bli ansvariga (exempelvis skydds- eller arbetsmiljöombud) för att sprida den nyvunna informationen till övriga medarbetare. Använd gärna ett morgonmöte där detta presenteras.
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen