Publicerad 2022-05-12

För att besöksnäringen ska bli så resurseffektiv och cirkulär som möjligt krävs att man hanterar avfallet på bästa sätt.

Tänk efter före!

Redan innan du köper in en råvara eller en produkt fattar du ett viktigt val (medvetet eller inte). Genom att t.ex. undvika blandmaterial som är svåra att källsortera och genom att ställa krav på minimalt med förpackningsmaterial minskar man kostnader och miljöbelastning både direkt och för framtiden.

Så skapar du en hållbar avfallshantering

  1. Inköp i bulk och storförpackning är att föredra. Två exempel är tvåldispensers i stället för styckförpackad tvål och schampo i hotellvärlden eller fatöl istället för öl i glasflaskor i restaurangvärlden.
  2. Se till att dina återvinningsplatser är lättillgängliga, lättförstådda och inbjudande, såväl för gäster som personal.
  3. Informera och engagera dina besökare och gäster i återvinningen.
  4. Ange ett tydligt mål för källsorteringen gällande antal fraktioner i källsorteringen
  5. Redogör för återvinningen, kvantitet och var det tar vägen, för medarbetare och gäster.
  6. Säkra att farligt avfall såsom elektronik och batterier samt mediciner tas om hand om på ett säkert sätt.
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen