Publicerad 2019-09-02

”Förr var allt ekologiskt” löd en reklamslogan från en av våra detaljhandelskedjor för några år sedan. En sanning som leder till eftertanke och något vi innerst inne strävar mot.

Kemikalier finns i stort sett överallt. I maten, i våra kläder, i de varor och produkter vi köper och inte minst vid tillverkningen av alla dessa produkter. Kemikalierna har tillkommit för att skydda oss mot hot som brand eller smitta och för att förenkla vår tillvaro vid städning eller när vi bygger om och bygger nytt.

Tips för att avgifta verksamheten

  1. Se över de produkter som ni köpt in och inventera alla era kemikalier. En genomgång av de olika kemiska produkter som finns på anläggningen ger ofta vid handen ett totalt inköpsstopp på allt annat än de kanske 5–10 produkter som verkligen behövs. Detta ger en betydande vinst såväl för planeten som ekonomiskt.
  2. Utmana alla era leverantörer. Ställ tydliga krav på att de endast tillhandahåller produkter som innehåller biologiskt nedbrytbara kemikalier och var tydlig i dina önskemål. Det fördjupar även er relation och ger dem chansen till att agera mer miljömedvetet.
  3. Bestäm vad som helt ska förbjudas i verksamheten. Såsom att helt säga nej till perfluorerade ämnen i skyddskläder, antibakteriella behandlingar i vitvaror som silverjonsskikt, bromerade flamskyddsmedel i gardiner eller möbler.
  4. Bygg hållbart med naturmaterial och miljömärkta byggmaterial. Ifrågasätt rådande teknik och sätt ett klart mål att inte bygga in svårnedbrytbara kemikalier i din anläggning.
  5. Bekämpa skadedjuren giftfritt, så långt det går. Ställ krav på entreprenören att använda nya icke-kemiska tekniker och produkter med låg miljöpåverkan. Hör om nya miljösmarta produkter är på väg att lanseras på marknaden och inspirera leverantören att engagera sig.
  6. Använd inga gifter i trädgården. En baksida av vårt EU-medlemskap har varit eftergifter när det gäller vår hårda lagstiftning mot bekämpningsmedel.

 

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen