Publicerad 2019-09-02

I ett fotbollslag behöver vi alla sorters spelare – defensiva, offensiva, snabba, starka, bollkonstnärer, individualister och kollektivister. Samma sak gäller i vårt arbetsteam.

I samhällsdebatten blir ordet ”mångfald” ofta politiskt korrekt och en beteckning på något allmänt rätt och gott utan att vi riktigt tänker på varför. Om alla i en grupp tänker på samma sätt och har likadana referensramar är det lätt hänt att dynamiken går förlorad. Detsamma gäller för våra besökare och gäster – mångfald bland oss ger en bättre och mer givande upplevelse.

Vår bransch är i många delar lyckligt lottad när det gäller mångfald bland våra medarbetare. Detta är ett försprång vi bör nyttja mycket bättre när det gäller att förstå nya gästkategorier, men också när det gäller nyrekrytering och karriär internt i branschen. Med fler nya svenskar, fler pensionärer, fler med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kan vi medverka till att fler utanför arbetsmarknaden, får jobb i vår bransch och dessutom kan göra karriär.

Så kommer du igång med mångfaldsarbetet

  1. Utbilda dina medarbetare och dig själv, och få en bakgrund och kunskap som gör att du kan anpassa din produkt till en mångfald av gäster och besökare.
  2. Anta en rekryteringspolicy där ni sätter mål för hur en varierad medarbetarstyrka ska kunna bidra till att utveckla er verksamhet.
  3. Dra nytta av alla medarbetares språkkunskaper – gäster känner sig alltid extra uppmärksammade på sitt eget språk.
  4. Undersök och förbättra jämställdheten inom organisationen.
  5. Arbeta med tillgänglighet och anpassa lokaler så att personer med funktionsnedsättning kan röra sig obehindrat.
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen