Publicerad 2023-11-29

Trots att den mesta maten slängs i hemmen finns det anledning för besöksnäringen att arbeta med frågan. Det finns forskning som visar att för varje spenderad dollar på åtgärder att minska matsvinnet i restaurangerna uppskattas vinsten vara sex dollar eller mer, vilket alltså ger 600 procents avkastning på investeringskostnaden.

Samarbete för minskat matsvinn (SAMS), som är en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen där Visita deltar och som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, har nu tagit fram en Handbok för minskat matsvinn – för restauranger i privat regi (ivl.se)

Denna handbok är ett praktiskt verktyg som visar hur alla kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Den är till för dig som är kock, serveringspersonal och restaurangägare. Handboken presenterar förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i köken och serveringen och den mat som slängs från tallrikarna. Åtgärderna bygger på erfarenheter från restauranger som har varit framgångsrika i arbetet för att minska sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete: mellan dem som lagar och dem som serverar maten, på både små och stora restauranger.

Läs mer:

FN:s globala hållbarhetsmål för att minska matsvinn Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Globala målen (globalamalen.se)

Naturvårdsverkets arbete för att minska matsvinnet i Sverige.

Livsmedelsverkets info om matsvinn

Handbok för offentliga storkök om hur man kan minska matsvinn

Nationell metod för mätning av matsvinn

Kan en restaurang skänka bort överbliven mat?

Om du har mat över som fortfarande är ätlig men som du inte vill använda i verksamheten eller sälja via appar såsom t.ex. ”Karma” eller ”Toogoodtogo” kan du ta kontakt med organisationer som har skapat matbanker eller tar emot mat på annat sätt. En matbank ger maten vidare till personer som av olika sociala skäl inte har möjlighet att köpa eller laga mat själv.

Egentligen är det enda krav som ställs på dig som restaurangföretag är att maten är tjänlig och säker när den lämnas, precis som vid försäljning och take away, men det är naturligtvis viktigt att hela kedjan fungerar. Sörj för att maten förvaras, packas in och transporteras till matbanken på ett bra och säkert sätt och använd ett företag eller en organisation som du har förtroende för.

Vill du veta mer?

EU:s riktlinjer för matdonationer (pdf)

Livsmedelsverkets info om livsmedelsdonationer

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen