Publicerad 2019-09-02

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Matsvinnet är ett globalt problem som påverkar både miljö och samhällsekonomi. Inte minst i Sverige; bara i hushållen slängs varje år ungefär 45 kilo mat och dryck per person. Detta är förstås också ett problem i kommersiella kök.

Naturvårdsverket samarbetar med Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att minska matsvinnet i Sverige.

Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, har bland annat som mål att halvera det globala matsvinnet till 2030. Visita ställer sig bakom målet och jobbar aktivt i olika projekt för att branschen ska minska matsvinnet.

Vad gör Visita?

Visita är medlemmar i nätverket SaMMa

Det är ett nätverk för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och branschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Syftet med samverkansgruppen är att utgöra en kontaktyta för samverkan och informationsutbyte som ska verka för ett minskat matsvinn, och därigenom även minskat matavfall.

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket är samordnande och sammankallande. Näringsdepartementet och Miljödepartementet stöder det arbete som initierats.

Har bidragit till nationellt ramverk för mätning och uppföljning

I ett projekt för att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv har Kungl. IngenjörsVetenskapsakademien (IVA) har tagit fram ett nationellt ramverk för mätning och uppföljning av matsvinn och matavfall. Projektet slutrapporteras i januari 2020.

Läs mer här> 

Nationell frivillig överenskommelse för minskat matsvinn

Visita tar tillsammans med Svenska Miljöinstitutet och livsmedelsbranschen fram en nationell frivillig överenskommelse som svenska företag och organisationer kommer att kunna ansluta till. Fler samarbetspartners är Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, WWF, näringsdepartementet, Jordbruksverket, Arla Foods, Avfall Sverige, Martin och Servera, Sodexo och Compass-Group.

Läs mer här>

Konkreta råd, tips och vägledningar

Livsmedelsverkets handlingsplan för minskat matsvinn 2030 Fler gör mer:

För dig som driver offentligt storkök

Livsmedelsverket har tagit fram en standardiserad nationell mätmetod för matsvinnsmätning i offentliga kök och kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden. Den kan även användas av restauranger på den privata marknaden.

Ny handbok för offentliga storkök om hur man kan minska matsvinn

Här hittar du standarden

Kan en restaurang skänka bort överbliven mat?

Om du har mat över som fortfarande är ätlig men som du inte vill använda i verksamheten kan du ta kontakt med organisationer som har skapat matbanker eller tar emot mat på annat sätt. Matbanken ger maten vidare till personer som av olika sociala skäl inte har möjlighet att köpa eller laga mat själv.

Egentligen är det enda krav som ställs på dig som restaurangföretag är att maten är tjänlig och säker när den lämnas, precis som vid försäljning och take away, men det är naturligtvis viktigt att hela kedjan fungerar. Sörj för att maten förvaras, packas in och transporteras till matbanken på ett bra och säkert sätt och använd ett företag eller en organisation som du har förtroende för.

Vill du veta mer? Läs EU:s riktlinjer för matdonationer.

Kom-igång-guide

Det är ganska enkelt att snabbt förbättra sitt matsvinnskonto. Här är en snabb kom-igång-guide!

Observera: Vad är det som skapar matsvinn? Kartlägg allt från inköpsrutiner till vad som ligger kvar på gästens tallrik.

Registrera: Hur stort är matsvinnet? Väg all mat som slängs och ta reda på vad som kastas och var det kastas mest mat.

Skapa goda rutiner: Hur kan vår verksamhet förebygga matsvinn? Arbeta in goda arbetsrutiner hos medarbetarna.

Informera och motivera: Hur uppnår vi resultat? Sörj för god utbildning och motivera till insats genom att involvera medarbetarna och ge dem vägledning och uppföljning i arbetet.

Nordiska Ministerrådet har en utmärkt checklista för dig som vill komma igång.

Kom ihåg att det sparar både pengar och miljö!

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen