Publicerad 2019-09-04

Att mäta är det enda sättet att se att vi verkligen förändrar något.

Så gör du för att komma igång

  1. Sätt ett årligt mål för total energianvändning, följ upp månadsvis och kommunicera.
  2. Skapa en snyggt presenterad och synligt placerad tavla för uppföljning av målen.
  3. Se över vilka av de viktigaste leverantörerna som kan erbjuda bra förbrukningsstatistik.
  4. Ta fram minst ett bra nyckeltal för ert sociala hållbarhetsarbete. Involvera gärna fler aktörer – delaktighet skapar engagemang!
  5. Anordna någon form av måluppfyllelsetävlan för medarbetarna och följ upp ofta.

Verktyg för mätning och uppföljning

Det finns ett flertal verktyg och system på marknaden som kan ge bra sammanställningar för att hjälpa er kommunicera resultaten av ert arbete. Använd gärna Visitas system för uppföljning av resursförbrukning, eller välj ett eget, huvudsaken att du mäter! Glöm inte att vara stolt över det arbete som ni gör och resultaten ni får – för att det gör skillnad!

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen