Publicerad 2023-09-19

Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

Vi lever i ett samhälle som blivit alltmer individualiserat.
I lagstiftning om skola, vård och arbetsmiljö utgår regelverken från individens behov och förutsättningar. Individuell valfrihet präglar samhällsservice och konsumtion. Möjligheten att ”rösta med fötterna” och byta leverantör är en självklarhet. Men för många är lönesättningen fortfarande kollektiv. Varför är det så?

För stora grupper är lönerna mer eller mindre individualiserade. Akademiker, tjänstemän och chefer har koppling mellan prestation, motivation och lön. Men för stora grupper som arbetar inom LO-förbundens avtal gäller fortfarande kollektiv lönesättning i form av tariffer eller lönesystem. Vilka är hindren och vad skulle behöva ske för att göra det möjligt för s k kollektivanställda att synliggöra arbetsresultatet?

Det och mycket annat matnyttigt med företags- och medarbetarnära lönebildningen i fokus kommer att presenteras och diskuteras. Deltagarna kommer att möta personer från arbetsgivarförbund och fackliga organisationer, lönebildningsexperter och praktiker från lönebildningen i företagen.

Ett detaljerat program kommer att presenteras i god tid, men boka gärna redan din plats så får du mer information om upplägget!

Var med fysiskt på plats eller delta digitalt!

Det är kostnadsfritt för alla medlemsföretag att delta.

När: 10 oktober kl 10.00 – 15.00

Plats: Svenskt Näringsliv på Storgatan 19 eller digitalt

Sista anmälningsdag är den 29 september

Läs mer och anmäl dig här

Dagen arrangeras av Svenskt Näringsliv 

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen