Publicerad 2019-10-16

Redan som tonåring förstod vår pappa att han behövde jobba hårt för att skapa möjligheter för andra som hade det svårt. Pappa och mamma öppnade en grill i Gällivare den 14 juni 1968 och lade grunden till det som idag är MAX. Vi växte upp med MAX och vi växte upp med värderingar om alla människors lika värde och att ta tillvara på människors inneboende potential.

I början av 2000-talet tecknade MAX ett rikstäckande avtal med Samhall. Sedan dess har vi anställt mer än 150 personer med funktionsnedsättning och cirka 800 personer till har sysselsättning på MAX tack vare samarbetet. Förra året anställde vi 17 nya medarbetare och tillsammans med Samhall fortsätter vi hitta nya vägar för att matcha fler personer till jobb. Människor som kan och vill så mycket, men sällan har fått visa vad de är bra på.

När vi hörde en av våra medarbetare berätta om att på MAX kunde han språket, men utanför jobbet var det fortfarande svårt med svenskan, så föddes idén om ”MAX-svenska” och språket som en väg till jobb och integration i det svenska samhället. Med stöd från DUA-delegationen och i samverkan med Arbetsförmedlingen och Hermods tog vi fram en åtta veckors utbildning för nyanlända. Våra restaurangchefer träffade kandidaterna på intervju och sedan började utbildningen där teori och praktik varvades. ”MAX-svenskan” fanns med. I juni diplomerades de första personerna och senare i höst börjar den andra utbildningsomgången och utökas då till tre städer.

Vi är ödmjuka för att det är på restaurangerna som jobbet görs. Utan driftiga restaurangchefer och engagerade medarbetare är vi inget. Och att vi har möjligheten att erbjuda jobb till dem som annars står långt från arbetsmarknaden och på så sätt får bli en del av ett sammanhang – det betyder oerhört mycket.

Richard Bergfors, VD, och Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef, MAX Burgers

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen