Publicerad 2024-06-13

Framtidens ledarskap kräver inte bara en förståelse för dagens trender och utmaningar, det handlar om att vara förberedd att möta dem med beslutsamhet och vision

Visitas Mentorsnätverk är ett ettårigt nätverksprogram som riktar sig till dig som hunnit arbeta som ledare under minst 5–10 år i besöksnäringen.

Målen med Mentorsnätverket är bland annat att deltagarna ska utveckla sig och sitt ledarskap på både ett personligt och professionellt plan samt hitta en balans mellan dessa.

Under programmets gång kommer vi att ge dig färdigheter, insikter, verktyg och den kunskap som behövs för att hålla dig steget före och forma din ledarskapsroll för att bli en framgångsrik ledare i dagens snabbrörliga besöksnäring.

Som adept matchas du mot en erfaren mentor som du under programmets gång träffar både enskilt och i grupp med övriga adepter och mentorer.

Vi letar nu efter ambitiösa ledare som är redo att ta steget och bli den bästa versionen av sig själva.

Är du redo att bli en del av detta spännande ledarskapsprogram och ta kontroll över din framtid?

Låt oss forma framtidens ledarskap tillsammans – anmäl dig nu!

Utveckla dig själv och ditt ledarskap.
Bygg starkare ledarskap.
Stärk ditt ledarskap och skapa framgång.

Skicka in din anmälan till Visitas Mentorsnätverk här
Sista ansökningsdag 1 december 2024.

Tidsplan 2025

Nätverksträffar, workshops och adeptluncher under 2025

  • Uppstart och kartläggning av mål.
  • Möten med övriga deltagare i nätverket för nya kontakter och erfarenhetsutbyte.
  • Employer Branding, skapa en attraktiv arbetsplats.
  • Besöksnäringen 2.0, vision, motivation och inkludering.
  • Ledarskapets betydelse, utveckla effektiva kommunikationsfärdigheter.
  • Branschkoden.  
  • Erfarenhetsutbyte och dialog med ledare i besöksnäringen.
  • Kompetensförsörjning för framtiden, teknologi, hållbarhet och generation Z.
  • Kompetent, kunnig och stolt, vikten av kreativitet och utvecklingsmöjligheter för anställda i besöksnäringen.

Läs mer

Läs mer om programmets utformning och innehåll här.


Kontakt

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Oscar von Reis

Utbildningsutvecklare
Visita Mentorsnätverk, Leadership Academy, VisitaAkademin.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen