Publicerad 2019-09-04

Den 1 juli 2018 utökas kraven på att föra personalliggare.

De viktigaste förändringarna är;

  • Nya krav på att föra personalliggare i blandad verksamhet.
  • Utökade krav på att föra personalliggare för enskilda näringsidkare, företagsledare och deras familjemedlemmar.
  • Utvidgning av systemet med personalliggare till att även omfatta fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet.

Blandad verksamhet

Om du som näringsidkare driver både restaurangverksamhet – som omfattas av skyldighet att föra personalliggare – och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, innebär de nya reglerna att även de personer som är verksamma i den andra verksamheten ska antecknas i personalliggaren. Annan verksamhet kan till exempel vara städ-, vakt- och garderobsverksamhet. Alla personer som är verksamma i verksamhetslokalen ska därmed antecknas i samma personalliggare.

Om däremot den andra verksamheten drivs av en annan självständig näringsidkare i din verksamhetslokal ska personerna i det företaget inte antecknas i personalliggaren.

Bestämmelsen gäller, precis som tidigare, om restaurangverksamheten (dvs. den verksamhet som medför skyldighet att föra personalliggare) utgör mer än 25 procent av den totala verksamheten.

Enskilda näringsidkare, företagsledare och deras familjemedlemmar.

För enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag och dessa personers make/maka eller barn under 16 år innebär de utökade reglerna att dessa personer också ska antecknas i personalliggaren. Detta gäller i de fall det finns en skyldighet att föra personalliggare på grund av att även andra personer är verksamma i näringsverksamheten.

Här kan du läsa propositionen>

Skatteverkets information om de nya reglerna >

Visitas remissyttrande (vad vi anser) om personalliggare och de nya reglerna >

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen