Publicerad 2024-06-17
Restaurang

Branschens reklamationsnämnd

Om ni inte kan reda ut problemet kan du eller din gäst anmäla tvisten till Visitas Ansvarsnämnd. Det räcker med ett brev eller en e-post där man enkelt, men tydligt förklarar vad som har hänt och vad man önskar att nämnden ska pröva. I mejlet eller brevet ska följande information ingå:

  • Vem som klagar
  • Namn på företaget man har klagomål på
  • Vad problemet är
  • Vad man vill att nämnden ska pröva

Det kostar inte något att få sin fråga prövad av nämnden och varken du eller din gäst behöver vara med på några möten. Däremot är du som är medlem skyldig att rätta dig efter nämndens beslut.

Hur går besluten till?

Nämnden har möte fyra gånger per år och ledamöterna är kvalificerade jurister och branchspecialister. Besluten som fattas går inte att överklaga och som medlem har man förbundit sig att följa beslutet.

Exempel på ärenden som Visitas Ansvarsnämnd har löst:


Protokoll från tidigare möten


Informationsblad


Ansvarsnämndens ledamöter

Tom Beyer, ordförande
Agneta Munther, jurist
Michaël Koch, jurist
Jan Kristiansson, branschrepresentant
Eva Dunér, branschrepresentant

Kontakta nämndens sekreterare, Katarina Alfredsson, om du vill veta mer.


Katarina Alfredsson

Katarina Alfredsson

Branschjurist

Sekreterare i Visitas Ansvarsnämnd och styrelsesekreterare, boknings- och avbokningsregler, konkurrensfrågor, serveringstillstånd, personalliggare, kassaregister, musik- och tv-licenser, upphovsrätt, offentlig upphandling.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen