Publicerad 2019-09-09

Gästen

Gästen deltog i ett symposium som inleddes med lunch. Strax innan lunchen avslutades bet gästen i något hårt som kändes som en liten sten eller metallbit. När han kontrollerade tänderna kändes det som tänderna hade klarat sig.

Gästen kände sig tidspressad och spänd inför en presentation han skulle ha. På väg till föreläsningssalen kontrollerade han tänderna några gånger till och då lossnade ett hörn av en tand. Gästen hade i detta läge kunnat gå tillbaka, men fokus låg på den kommande presentationen och han förstod att hans tallrik skulle vara bortplockad. Under eftermiddagen kontaktades tandläkaren för en akuttid. Gästen fick en tid tre dagar senare och då sattes en provisorisk krona in. Dagen efter tandläkarbesöket ringde gästen till cateringföretaget. Han blev mycket vänligt bemött, men upplystes om att cateringföretaget bara brukar ersätta skador om man vid skadetillfället sagt till personal på plats. Den provisoriska kronan ersattes med en permanent krona några veckor senare. För båda tandläkarbesöken betalade gästen 5 007 kronor.

Gästen yrkar ersättning för tandläkarbehandlingen med 5 007 kronor.

Cateringföretaget

Cateringföretaget fick ett samtal från gästen som berättade att han skadat en tand i samband med lunchen några dagar tidigare. Han hade inte sparat det hårda föremålet och inte talat med personal på plats. Samtalet kom mer än fyra dagar efter händelsen. På grund av dessa omständigheter informerades gästen om att cateringföretaget inte kunde ta på sig ansvaret för skadan. Det är viktigt för cateringföretaget att kunna spåra hur främmande föremål hamnat i maten eftersom det kan betyda att företaget måste ändra sina rutiner eller ta kontakt med sina leverantörer. För att kunna avgöra om företaget är ansvarigt förväntas gästen som råkat ut för skadan dels ha sparat föremålet, dels omgående kontaktat personal på plats eller i detta fall under eftermiddagen. Eftersom detta inte skett har företaget ingen möjlighet att spåra föremålet och kan därmed inte veta om försumlighet från företagets sida orsakat skadan.

Ansvarsnämndens beslut

En gäst som befarar att en tand skadats i samband med måltid bör omedelbart ta kontakt med restaurangens personal och berätta vad som hänt. Vidare bör gästen så snart som möjligt uppsöka tandläkare. Gästen kontaktade först senare restaurangen och något föremål som kunnat orsaka skadan har inte identifierats. Ansvarsnämnden finner därför inte klarlagt att tandskadan har samband med måltiden som cateringföretaget serverade. Cateringföretaget är därför inte skyldiga att ersätta skadan.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen