Publicerad 2024-01-12

EU har under flera år uttryckt önskemål om en samordnad hotellklassificering bland medlemsländerna. 2009 bildades Hotelstars Union av de europeiska ländernas branschorganisationer för att påbörja harmoniseringen. I Sverige svarar Visita för hotellklassificeringen. Själva inspektionsverksamheten utförs av Svensk Klassificering AB, ett helägt dotterbolag till Visita. De svenska inspektörerna utför även klassificeringar av hotellen på Åland.

För närvarande deltar 21 länder i den gemensamma klassificeringen Hotelstars Union: Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Belgien, Danmark, Grekland, Liechtenstein, Slovenien, Azerbajdzjan, Georgien, Polen och Armenien.

Hotellen bedöms efter 247 kriterier och kan erhålla från en till fem stjärnor. Hotell som erhåller extra många poäng inom respektive stjärnklass kan även tilldelas beteckningen Superior.

Visitas klassificeringsnämnd svarar för beslut om dispenser och vid behov tolkningar av kriterier. Ordförande i nämnden är Patrik Hanberger, vd Clarion Hotel Örebro.

Under 2021 implementeras den senaste versionen av HSUs kriteriekatalog som innehåller en hel del nyheter. Målet har varit att få systemet mer modernt genom att anpassa katalogen efter en ökad digitalisering, applicera ett ökat hållbarhetstänk samt öka flexibiliteten för att anpassa det till nya sätt att driva hotell. Detta utan att ta ifrån klassiska hotell sin möjlighet att fortsätta vara klassificerade. Ambitionen har varit att acceptera utveckling utan att utesluta traditionella sätt att bedriva verksamhet.

Det är framförallt ett skifte i fokus från sak till funktion som genomförs genom införandet av nya kriterier men även uppdatering av befintliga i form av semantiska justeringar samt modernare tolkningar. Allt för att bättre anpassas till gästens önskemål och behov.

Se klassificeringens aktuella kriterier här.

Alla stjärnklassificerade hotell hittar du på Hotelstars Unions hemsida, Hotelstars.eu >

Avgift för klassificering 2024 baseras på antal rum enligt nedan:
Upp till 10 rum: 2 654 kr
10 – 24 rum: 265 kr/rum
25 rum och uppåt: 5 704 kr + 26 kr/rum
Maxavgift: 18 484 kr

Läs mer

Mer information finns också i vår broschyr.

Kontakt

Om du vill veta mer om klassificeringen och klassificera ditt hotell, kontakta Eva Nordqvist eller övriga på avdelningen

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen