Publicerad 2020-02-24

Föredragningslista Visitas stämma

1. Styrelsens ordförande Maud Olofsson öppnar stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande
4. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
7. VD:s föredragning av Visitas verksamhet, styrelsens verksamhetsberättelse
8. Årsredovisning för föreningen och dess dotterbolag
9. Revisionsberättelse 2019
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets vinst
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
12. Proposition om avgifter
13. Proposition om ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda
14. Proposition om stadgeändringar
15. Framställning eller fråga som medlem anmält senast 4 veckor före stämman
16. Val av ordförande för föreningen (valnämndens förslag)
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter  som ska väljas till Visitas styrelse, samt val av dessa (valnämndens förslag)
18. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter och suppleanter i Visitas styrelse
19. Val av revisorer och två revisorssuppleanter (valnämndens förslag)
20. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs styrelse 
21. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs SME-kommitté
22. Val av stämmoombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma
23. Val av ordförande och två ledamöter i Visitas valnämnd
24. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter i Visitas valnämnd
25. Avtackningar
26. Stämmans avslutande  

Till Visitadagens program 

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen