Publicerad 2021-04-13

Föredragningslista Visitas stämma

1. Styrelsens ordförande Maud Olofsson öppnar stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande
4. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
7. Fråga om öppen stämma

8. VD:s föredragning av Visitas verksamhet, styrelsens verksamhetsberättelse
9. Årsredovisning för föreningen och dess dotterbolag
10. Revisonernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets vinst
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

13. Proposition om medlems- och serviceavgift för år 2022
14. Proposition om ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda
15. Framställning eller fråga som medlem anmält senast 4 veckor före stämman

16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas till Visitas styrelse, samt val av dessa
17. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter och suppleanter i Visitas styrelse
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

19. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
20. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs SME-kommitté
21. Val av stämmoombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma

22. Val av ordförande och två ledamöter i Visitas valnämnd
23. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter i Visitas valnämnd

24. Avtackningar
25. Stämmans avslutande  

Till Visitadagens program 

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen