Publicerad 2022-12-05
Peter Thomelius

Peter Thomelius

Chef kompetensförsörjning

Ansvar för utbildning, kompetensförsörjning och HR.

Amanda Rafter Ekenman

Regional utbildningsutvecklare
Lokala och regionala utbildningsbehov
Yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola

Heinz Glöckler

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Susanne Larsson

Kurs- och stiftelseadministratör
Administration av Visitas stiftelser samt utbildningar inom VisitaAkdademin.

Johanna-Schub

Johanna Hallén Schub

Projektledare
Kvalitetssäkringsarbete av gymnasieskolor

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

Oscar von Reis

Utbildningsutvecklare
Visita mentorsnätverk, Leadership Academy, VisitaAkademin.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen