Publicerad 2018-09-09

Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar.

Som branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Som arbetsgivarorganisation ger Visita företagen råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i förhandlingar med våra fackliga motparter.

Visita arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjligheter – och uppfattas som den tillväxt- och jobbmotor vi faktiskt är.

Branschorganisationen
Visita bevakar lagstiftning och regleringar inom besöksnäringen. Vi informerar, svarar på remisser och är branschens samlade röst. Syftet är att skapa bättre villkor och ökad lönsamhet för Visitas medlemsföretag samt att få beslutsfattare att se potentialen i den svenska besöksnäringen.

Arbetsgivarorganisationen
Visita är förhandlingspart gentemot fackliga organisationer – där Hotell och Restaurang Facket, HRF, och Fackförbundet Unionen är de största. Visita förhandlar fram kollektivavtal med respektive fackförbund. Förbundsjuristerna ger rådgivning i arbetsgivarfrågor och biträder medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar. Visitas medlemsföretag kan även få juridiskt ombud i arbetsrättsliga tvister i domstol eller skiljenämnd.

Om Svenskt Näringsliv
Visita har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv. Tillsammans med 49 medlemsorganisationer är Svenskt Näringsliv den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap i Visita innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringslivs arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU. Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska
arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar de företag som är våra medlemmar. Att vi tillsammans har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det också möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar. Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på svensktnaringsliv.se.

In English

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen