Publicerad 2019-09-03

Visita samarbetar med en rad olika organisationer, såväl nationellt som internationellt.

Nationella samarbeten

Svenska Nöjesparksföreningen
Svenska Nöjesparksföreningen samlar åtta parker: Astrid Lindgrens värld, Parken Zoo, Kolmården, Furuvik, Liseberg, Gröna Lund, Skara Sommarland och High Chaparall. Läs mer här.

Svensk Turism AB
Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa, göra och handla. Svensk Turism AB utgör ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Visita är en av bolagets största ägare.

VisitSweden
VisitSwedens uppdrag är att marknadsföra svenska destinationer och attraktioner till den internationella marknaden. På så sätt stärka bilden av Sverige som ett atraktivt resmål. Organisationen ägs till 100 % av staten via Näringsdepartementet.

Besöksnäringens Forsknings- och UtvecklingsFond/BFUF
BFUF är besöksnäringens egna verktyg för forskning och innovation. Visita och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) har gemensamt grundat BFUF och finansierar varje år fonden med ungefär 8 miljoner kronor som går till kunskapsutveckling inom besöksnäringen.

SCR – Svensk Camping
SCR är branschorganisationen för Sveriges campingplatser och har som syfte att utveckla campingplatser i Sverige. SCR samarbetar med bransch- och turistorganisationer i övriga Skandinavien och Europa. SCR är medlemmar i Visita.

SLAO
SLAO är Sverige bransch- och intresseorganisation för landets liftanläggningar samt övriga aktörer som Friluftsfrämjandet, Skidförbundet m fl. De arbetar för att samordna Sveriges skidanläggningar. SLAO är medlem i Visita.

UHR
UHR är hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkes- och utbildningsråd. Rådet är ett samarbete mellan fyra samverkande parter; Visita, Fremia, Unionen samt Hotell och Restaurangfacket HRF. Syftet är att höja branschutbildningarnas status och kvalitet.

Brandskyddsföreningen
En ideell och allmännyttig förening som arbetar med skadepreventivt arbete genom forskning och datainsamling. Brandskyddsföreningen samarbetar med relevanta aktörer både nationellt och internationellt.

Svenska Stadskärnor
Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation som verkar för levande orter och livfulla städer. Visita är tillsammans med Svensk Handel, Fastighetsägarna, Boverket, Trafikverket och SKL nationella medlemmar och sitter i organisationens styrelse. Svenska stadskärnor utser årligen Årets Stadskärna till den stad som har ett visionärt och strategiskt samarbete för stadskärnans utveckling.

Nordiska samarbeten

Visita har systerorganisationer i samtliga nordiska länder. Alla är bransch- och arbetsgivar organisationer för besöksnäringen i respektive land.

HORESTA – Danmark

NHO Reiseliv – Norge

Mara – Finland

Samtök Ferdasjonustunnar – Island

Internationella samarbeten

Hotrec
Hotrec är Europas paraplyorganisation för de europeiska ländernas besöksnäringsorganisationer där Visita är den svenska representanten. Hotrec driver viktiga frågor för besöksnäringen gentemot kommissionen och EU-parlamentet.

FoodServiceEurope
FoodserviceEurope representerar europeiska företag och organisationer, däribland Visita, verksamma inom kontrakt catering. FoodServiceEurope tillvaratar medlemmarnas intressen genom att bevakar och påverka EU-politiska förslag som rör sektorn.

UNWTO
FN:s organ för internationell, hållbar och ansvarsfull turismutveckling. Visita har undertecknat UNWTO:s Global Code of Ethics for tourism och samarbetar med UNWTO för en hållbar, global besöksnäring.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen