Våra prioriterade frågor

Besöksnäringen är idag en basnäring och den snabbast växande näringen i Sverige – exportvärdet har mer än tredubblats sedan år 2000. Cirka 200 000 är sysselsatta inom näringen och för många är den vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Med rätt förutsättningar kan näringen växa ännu mer.

Hotellreception
Nöjespark
Nöjespark
Husvagn

Visitas näringspolitiska program

I Visitas näringspolitiska program kan du läsa om Visitas prioriterade frågor för att besöksnäringen ska kunna utvecklas och ytterligare bidra till jobb och tillväxt i hela Sverige. Frågorna om hållbarhet, konkurrenskraft och branschens attraktivitet genomsyrar hela programmet och är utgångspunkterna för allt Visitas näringspolitiska arbete.

Visitas näringspolitiska program

Position papers

Högkostnadsskydd för höga elpriser, sänkt arbetsgivaravgift för unga och tillåten gårdsförsäljning är några av våra mest prioriterade frågor just nu. I Visitas position papers kan du läsa mer om våra ståndpunkter i aktuella frågeställningar just nu.

Läs mer här

Regelförenklingar - Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker

En viktig del i turismens och besöksnäringens utveckling är att erbjuda upplevelser av olika slag. I andra länder i Europa och övriga världen kan man med självklarhet resa runt och smaka och köpa med sig olika drycker – ofta vin, men även öl eller destillerade drycker. Gårdsbesöken kan i sig vara själva reseanledningen. Det är rimligt att även de besökare som kommer till Sverige kan göra samma sak här.

Förenkla och förbättra för företag i besöksnäringen

Regelförenklingar - Kommunala åtgärder för fler jobb och konkurrenskraftiga företag

Ett gott företagsklimat skapar möjligheter för företagen att utvecklas, skapa jobb och tillväxt vilket bidrar till stora värden för kommunen. En stark besöksnäring lockar besökare till kommunen och bidrar till attraktiva platser att bo och verka på.

Förenkla och förbättra för företag i besöksnäringen

Hållbarhetsprogram

Besöksnäringen har en viktig roll att spela för ett mer hållbart samhälle och näringsliv. Genom att skapa hållbara upplevelser och möten mellan människor bidrar näringen till jobb, integration och attraktiva platser runt om i hela Sverige. Ta del av Visitas hållbarhetsprogram här!

Läs Visitas hållbarhetsprogram

Remissvar

Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ.

Här kan du ta del av alla Visitas remissvar

Information med anledning av kriget i Ukraina

Frågor och svar kring att ta emot gäster, boende, anställningar med mera

Läs mer här

Visitas påverkansarbete under Coronakrisen

Här kan du läsa om Visitas påverkansarbete och se medieklipp under Coronakrisen

Läs mer här

Kompetensförsörjning

Besöksnäringen är en snabbt växande, arbetskraftsintensiv näring vilket ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt. Det är av största vikt att det finns utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen. Det är en näring där många får första jobbet men förutsättningarna ska vara sådana att fler också har sista jobbet här.

Richard Bergfors

”MAX-svenskan” – En av vägarna in på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning - Besöksnäringen växer och kompetens behövs

Utbildningsfrågor
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen