Våra prioriterade frågor

Besöksnäringen är idag en basnäring och den snabbast växande näringen i Sverige – exportvärdet har mer än tredubblats sedan år 2000. Cirka 200 000 är sysselsatta inom näringen och för många är den vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Med rätt förutsättningar kan näringen växa ännu mer.

Hotellreception
Nöjespark
Nöjespark
Husvagn

Visitas näringspolitiska program

I Visitas näringspolitiska program kan du läsa om Visitas prioriterade frågor för att besöksnäringen ska kunna utvecklas och ytterligare bidra till jobb och tillväxt i hela Sverige. Frågorna om hållbarhet, konkurrenskraft och branschens attraktivitet genomsyrar hela programmet och är utgångspunkterna för allt Visitas näringspolitiska arbete.

Visitas näringspolitiska program

Position papers

Högkostnadsskydd för höga elpriser, sänkt arbetsgivaravgift för unga och tillåten gårdsförsäljning är några av våra mest prioriterade frågor just nu. I Visitas position papers kan du läsa mer om våra ståndpunkter i aktuella frågeställningar just nu.

Läs mer här

EU- och internationella frågor

Hösten 2024 inleds en ny mandatperiod för EU-kommissionen. Vilka är Visitas EU-prioriteringar 2024-2029? Det kan du läsa mer om här! Här samlar vi aktuellt inom EU- och internationella frågor. Bl. a kan du ta del av vårt webinar om: En utraderad arbetskrafts- invandring.

Läs mer här

Hållbarhetsfrågor

Besöksnäringen har en viktig roll att spela för ett mer hållbart samhälle och näringsliv. Här har vi samlat det senaste som händer inom hållbarhet som kan vara bra för våra medlemsföretag att ha koll på. Bl. a. hittar du mer information om kravet på flergångsalternativ, vårt hållbarhetsprogram och mycket mer!

Läs mer här

Regelförenklingar

Företagen i besöksnäringen är belastade av många och ofta krångliga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och försvårar bedrivandet av verksamheten. Regler är viktiga för att skapa sund konkurrens och ett bra företagsklimat, men lagar och regler som belastar företagen på ett onödigt eller felaktigt sätt behöver förenklas eller avskaffas.

Förenkla och förbättra för företag i besöksnäringen

Regelförenklingar - Kommunala åtgärder för fler jobb och konkurrenskraftiga företag

Ett gott företagsklimat skapar möjligheter för företagen att utvecklas, skapa jobb och tillväxt vilket bidrar till stora värden för kommunen. En stark besöksnäring lockar besökare till kommunen och bidrar till attraktiva platser att bo och verka på.

Förenkla och förbättra för företag i besöksnäringen

Hållbarhetsprogram

Besöksnäringen har en viktig roll att spela för ett mer hållbart samhälle och näringsliv. Genom att skapa hållbara upplevelser och möten mellan människor bidrar näringen till jobb, integration och attraktiva platser runt om i hela Sverige. Ta del av Visitas hållbarhetsprogram här!

Läs Visitas hållbarhetsprogram

Remissvar

Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ.

Här kan du ta del av alla Visitas remissvar

Information med anledning av kriget i Ukraina

Frågor och svar kring att ta emot gäster, boende, anställningar med mera

Läs mer här

Visitas påverkansarbete under Coronakrisen

Här kan du läsa om Visitas påverkansarbete och se medieklipp under Coronakrisen

Läs mer här

Kompetensförsörjning

Besöksnäringen är en snabbt växande, arbetskraftsintensiv näring vilket ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt. Det är av största vikt att det finns utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen. Det är en näring där många får första jobbet men förutsättningarna ska vara sådana att fler också har sista jobbet här.

Rekrytera smart i besöksnäringen!

Kompetensförsörjning - Besöksnäringen växer och kompetens behövs

Utbildningsfrågor
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen