Publicerad 2020-11-17

Regeringen har nu mot bakgrund av EU:s engångsplastdirektiv tagit ett antal beslut om engångsplast och engångsprodukter. Det handlar bland annat om produkter som inte kommer att få släppas ut på marknaden och även om kommande krav på flergångsprodukter. Nedan följer mer information kring vilka regler som kommer att gälla framöver.

 • I Förordningen om engångsplastprodukter fastställs att det från och med 1 januari 2022 kommer vara förbjudet att släppa ut engångsprodukter såsom sugrör och bestick på den svenska marknaden. För mer detaljer – läs här. 

  Den som bryter emot dessa bestämmelser och släpper ut förbjuden engångsplastprodukt efter 1 januari 2022 på den svenska marknaden riskerar att betala miljösanktionsavgifter.

  För vad som gäller för engångsplastprodukter som restauranger har i sina lager och även för vad som gäller grossisters lager, se Naturvårdsverkets information.

  I Förordningen om engångsprodukter införs även ett förbud att på den svenska marknaden släppa ut engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast och detta krav gäller från den 1 januari 2024.

 • Enligt en förordning om ändring i producentansvar för förpackningar fastställs kravet att en mugg som är en engångsplastprodukt får tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent endast om muggen är märkt i enlighet med kommissionens genomförandeförordning. Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig.

  För en överträdelse av kravet genom att på den svenska marknaden tillhandahålla en mugg utan att den är försedd med föreskriven märkning ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Denna miljösanktionsavgift börjar gälla den 4 juli 2022.

 • Den som erbjuder dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångslåda, måste enligt Förordningen om engångsprodukter erbjuda möjligheten att få drycken/snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda och vidta åtgärder så att de återanvändbara muggarna/matlådorna och deras lock roterar flera gånger. Den återanvändbara muggen/matlådan ska tillhandahållas av den som tillhandahåller drycken/maten oavsett om drycken/maten ska tas med eller ätas på försäljningsstället. Detta krav träder i kraft den 1 januari 2024.

  Undantagna kraven finns dock den som tillhandahåller dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag som försäljningsstället är öppet. Antalet engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.

  Kraven gäller inte heller den som tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda om muggen eller matlådan helt består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Naturvårdsverket lanserar färdplan för hållbar plastanvändning

Plast är ett bra och användbart material för besöksnäringen vid exempelvis take-away-försäljning. Plast på fossil råvara är dock inte förnybar, har negativa miljöeffekter och kan vid felaktig avfallshantering också skräpa ner i naturen, där den långsamt bryts ner till mikroplaster.

Besöksnäringen kan på olika sätt arbeta för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen samt öka cirkulariteten på engångsartiklar genom att använda färre plastartiklar eller artiklar med mindre andel plast, alternativt ansluta sig till pantsystem för engångsförpackningar.

Naturvårdsverkets färdplan är tänkt att fungera som inspiration till handling och  kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att plastanvändningen blir hållbar. I färdplanen anges bland annat nuvarande hinder för hållbar plastanvändning, exempel på relevanta krav och mål på plastområdet samt inspiration till möjligheter att agera för en mer hållbar plastanvändning.

The Swedish EPA’s roadmap for the sustainable use of plastics

Om du har frågor om hållbar plastanvändning, tips eller bra exempel på hur ni arbetar med frågan hör gärna höra av dig till anna.sandborgh@visita.se.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen