Publicerad 2019-09-04

Som ett led i EU:s strategi för plast har ett direktiv upprättats; The Single Use Plastics (SUP) Directive.

Följande produkter kommer att vara förbjudna inom EU från och med 3 juli 2021:

– Plastbestick (knivar, gafflar skedar och ätpinnar)
– Plasttallrikar (inklusive de tallrikar av papper som på något sätt också innehåller plast)
– Plastsugrör
– Alla take away-lådor gjorda av expanderad polystyren (exempelvis frigolit).
– Dryckesbehållare och muggar gjorda av expanderad polystyren.
– Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast (inte vanligt förekommande i Sverige).
– Tops med plastpinne.

Följande produkter kommer inte att förbjudas men omfattas av minskningskrav:

– Behållare för livsmedel av plast, till exempel take away-lådor, som används för att innehålla mat som ska konsumeras direkt eller inom kort och inte kräver ytterligare tillagning såsom kokning eller uppvärmning.
– Plastmuggar för dryck, inklusive lock eller liknande.

Det har också satts upp ett bindande mål att minst 25 % av PET-flaskor ska återvinnas från år 2025, vilket beräknas i genomsnitt per medlemsstat. År 2030 ska alla plastflaskor innehålla minst 30 % återvunnen plastråvara. Utöver dessa mål finns också mål gällande våtservetter och cigarettfimpar.

Kommissionens tillkännagivande — Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Mer information om direktivet 

Naturvårdsverket lanserar färdplan för hållbar plastanvändning

Plast är ett bra och användbart material för besöksnäringen vid exempelvis take-away-försäljning. Plast på fossil råvara är dock inte förnybar, har negativa miljöeffekter och kan vid felaktig avfallshantering också skräpa ner i naturen, där den långsamt bryts ner till mikroplaster.

Besöksnäringen kan på olika sätt arbeta för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen samt öka cirkulariteten på engångsartiklar genom att använda färre plastartiklar eller artiklar med mindre andel plast, alternativt ansluta sig till pantsystem för engångsförpackningar.

Naturvårdsverkets färdplan är tänkt att fungera som inspiration till handling och  kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att plastanvändningen blir hållbar. I färdplanen anges bland annat nuvarande hinder för hållbar plastanvändning, exempel på relevanta krav och mål på plastområdet samt inspiration till möjligheter att agera för en mer hållbar plastanvändning.

The Swedish EPA’s roadmap for the sustainable use of plastics

Om du har frågor om hållbar plastanvändning, tips eller bra exempel på hur ni arbetar med frågan hör gärna höra av dig till anna.sandborgh@visita.se.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen